nieuws

Methaanuitstoot bij gaswinning Groningen groter dan gedacht

Publicatie

10 aug 2018

Auteur

Dagmar Aarts

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

gas, Groningen

De methaanuitstoot door de aardgasproductie in Groningen lijkt aanzienlijk groter dan werd gedacht. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de aannames die onder de rekenmethodes liggen niet helemaal kloppen. Methaan draagt na CO2 het meeste bij aan klimaatverandering. Als de methaanuitstoot hoger is dan de modellen voorspellen, dreigt Nederland de doelen uit het klimaatverdrag van Parijs niet te halen.

Het onderzoek, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Elementa, is gebaseerd op de eerste grootschalige openbare meetcampagne in twintig jaar tijd. Het initiatief van het onderzoek lag bij het Amerikaanse Environmental Defense Fund (EDF), vanuit Nederland heeft TNO meegewerkt. Er is gemeten in een gebied dat 61 procent van de aardgasproductie in Groningen en Friesland levert. Uit het onderzoek bleek dat de totale methaanuitstoot minder is dan werd gedacht, maar dat het aandeel van de olie- en gassector zes keer hoger is dan werd aangenomen. Het grootste gedeelte van de methaanuitstoot wordt veroorzaakt door de veeteelt.

Ook ethaan meten

Methaanuitstoot wordt nu met rekenmethodes berekend, maar de aannames die daaronder liggen lijken niet te kloppen. Zo wordt de uitstoot van methaan door veeteelt of waterzuivering en de olie- en gassector wel eens door elkaar gehaald en worden incidentele bronnen niet altijd meegenomen.

In het onderzoek is een speciale techniek gebruikt om onderscheid te maken tussen de verschillende uitstoters van methaan. René Peters, directeur gastechnologie bij TNO: ‘Bij de veeteelt komt alleen zuivere methaan vrij, terwijl bij de olie- en gaswinning ook ethaan wordt uitgestoten. Als je de hoeveelheid ethaan meet, kan je berekenen welk deel van de methaanuitstoot gerelateerd is aan de olie- en gasproductie.’

Klimaatakkoord

Methaan kan veel meer warmte vasthouden dan CO2 en draagt relatief meer bij aan de opwarming van de aarde. Het huidige Nederlandse klimaatbeleid is gestoeld op de rekenmodellen, waarvan de aannames nu niet helemaal lijken te kloppen. Peters: ‘Als de emissies van methaan hoger zijn, dan moeten we onze klimaatdoelen bijstellen en met z’n allen meer gaan reduceren. Maar het kan ook zo zijn dat we een deel van de reductie al hebben gerealiseerd, want onze metingen duiden er op dat de totale uitstoot van methaan minder groot is dan we dachten. Om dat betrouwbaarder te kunnen vaststellen, moeten meer metingen worden gedaan. Als TNO pleiten we daarom voor een Nationaal Meetprogramma Methaan. Ook omdat bedrijven nu zelf hun methaanuitstoot meten, berekenen en rapporteren. Incidenteel vinden er onafhankelijke metingen plaats.’

Daarnaast vindt TNO het belangrijk dat bedrijven best practices gaan delen om de methaanemissies terug te dringen. Peters: ‘Gasunie vult de gasleidingen bij onderhoud eerst met stikstof voordat ze ze openen. Op deze manier drukken ze als het ware alle methaan weg, waardoor lekkages worden voorkomen. Dit soort technieken moeten worden gedeeld.’

Opvallend laag

Wat opvalt volgens het onderzoek is dat de hoeveelheden methaan die vrijkomen bij de Nederlandse aardgasproductie internationaal gezien zeer laag zijn. Peters: ‘We zijn hier goed bezig, maar het kan beter. We kunnen het feit dat we het zo goed doen in Nederland gebruiken om de buitenlandse industrie te helpen methaanemissies terug te dringen. Wij hebben een voorbeeldfunctie.’

Foto: NAM

Petrochem 2, 2022

13 april 2022

nieuws

Gunvor bereidt bouw Rotterdamse biobrandstoffenfabriek voor


Vier de industrie tijdens het iLinqs Festival

Wanneer 22 Jun 2022-23 Jun 2022
Locatie RDM Onderzeebootloods Rotterdam