nieuws

Nieuwe milieudoelstellingen voor DSM-fabrieken

Publicatie

24 mrt 2006

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

GELEEN – DSM voert in de komende jaren in zijn fabrieken aanpassingen door die ervoor moeten zorgen dat alle installaties van het bedrijf, ook die buiten Europa en de VS, aan de strenge Europese en Amerikaanse milieunormen gaan voldoen. Voor nieuwe installaties en grote fabrieksaanpassingen was dit al het geval. Binnen vijf jaar moeten nu ook bestaande installaties aan de normen voldoen. De nieuwe normen moeten voor DSM leiden tot onder andere een vermindering van de wereldwijde uitstoot van zwaveldioxide (SO2) met 75 procent en van stikstofoxide (NOx ) met twintig procent. Dit blijkt uit het 'Triple P Verslag 2005' (Triple P = People, Planet, Profit) van de onderneming.
DSM heeft de ambitie om op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu tot de beste 25 procent van de wereld te behoren, binnen de groep van bedrijven met soortgelijke activiteiten. Daartoe heeft het bedrijf lange termijn milieureductiedoelstellingen opgesteld. Eind 2005 zijn reeds tien van de veertien doelstellingen die in 2001 voor eind 2006 waren geformuleerd, gehaald. Daarom heeft het bedrijf nieuwe, scherpere, doelstellingen vastgesteld die eind 2010 moeten zijn gerealiseerd. DSM heeft vastgesteld dat ook oudere installaties buiten Europa en de VS aan die eisen moeten voldoen. "Daartoe moet in bepaalde fabrieken een inhaalslag plaatsvinden. Maar dat levert voor het milieu wel de meeste verbetering op. Daarom investeren wij in de komende vijf jaar tijd en geld in het bijtrekken van bestaande installaties in landen als China, India en Brazilië", aldus Jan Zuidam, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.
Ook gedurende het afgelopen jaar heeft DSM beter gescoord op de meeste meetpunten in het Triple P verslag. Zo is het aantal ongevallen met verzuim per honderd medewerkers van 0,22 gedaald naar 0,17, het energieverbruik gedaald van 66 naar 57 petajoules en het aantal milieu-incidenten van 522 naar 501. De emissie van broeikasgassen is vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met 2004. De productie van niet-herbruikbaar afval is met tien kiloton gestegen naar vijftig kiloton.
Het Nutrition Improvement Program, een programma dat zich richt op het verrijken van voedsel met vitamines en mineralen om ziekte en sterfte als gevolg van slechte voeding tegen te gaan, is een eerste initiatief van DSM op het gebied van 'Base of the Pyramid'. Dat is een nieuwe duurzaamheidsontwikkeling, waar het bedrijf steeds meer aandacht aan zal besteden. Het 'Base of the Pyramid' concept betekent het ontwikkelen en implementeren van nieuwe, innovatieve businessmodellen in ontwikkelingslanden om op een winstgevende manier te voorzien in de behoeften van de vier miljard mensen die moeten rondkomen van maximaal enkele dollars per dag.
Op het gebied van People is het internationaliseringsproces bij DSM de laatste paar jaren flink op stoom gekomen en zal ook de komende jaren hoog op de agenda blijven staan. Eind 2005 was 35 procent van de DSM medewerkers werkzaam buiten Europa. Het aantal niet-Nederlanders binnen de DSM-gemeenschap is inmiddels gegroeid naar ruim zeventig procent. Internationalisering en diversiteit zijn van belang om de in Vision 2010 – building on strengths vastgelegde ambities voor innovatieve groei en toenemende aanwezigheid in opkomende markten zoals China te verwezenlijken.
In de loop van 2005 is DSM voor het tweede achtereenvolgende jaar op de eerste plaats geëindigd in de Dow Jones Sustainability Global Index (chemische sector). Ook is het bedrijf opnieuw opgenomen in de FTSE4Good Sustainability Index voor Europa.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.