nieuws

Nieuwe organisatie promoot Europa voor investeringen in chemie

Publicatie

23 sep 2005

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

WENEN – Welke rol zal Europa spelen in wereldwijde chemiebusiness over twintig jaar? Waarom lijkt Europa nu minder aantrekkelijk voor nieuwe investeringen in de chemische industrie? Zijn potentiële investeerders wel goed genoeg op de hoogte over de unieke voordelen van Europa? Hoe kan Europa het vertrouwen van investeerders in de chemie weer terugwinnen? Dat zijn enkele van de kwesties die de aanleiding waren voor een groep Europese chemische site management organisaties voor de oprichting van de European Chemical Site Promotion Platform (ECSPP). ECSPP is opgericht om als forum te dienen voor managementorganisaties van chemische sites, om informatie uit te wisselen over onderwerpen die allen aangaan. Maar nog belangrijker vormt ECSPP ook een instrument om duidelijk te maken aan chemische bedrijven dat Europa een attractieve en competitieve regio voor investeringen in de chemie is en blijft.
Europa heeft altijd een leidende rol gespeeld in het succes van de chemische industrie, door manufacturing excellence en technische innovaties. Maar de 21ste eeuw heeft veranderingen met zich meegebracht, ook voor de chemische industrie. Er is concurrentie uit Azië en het Midden Oosten. Tot voor kort lagen deze regio’s mijlenver achter op Europa wat betreft de chemische productie en vormden tot nu toe een belangrijke afzetmarkt voor Europese chemieproducten. Maar de Aziatische en Oost-Europese economieën groeien exponentieel. Vooral de chemische industrie in China groeit enorm. Het Midden Oosten geniet het voordeel van goedkope grondstoffen. Sinds enige jaren lijkt de chemische industrie in Europa terrein te verliezen. Maar Europa blijft een interessante regio voor de chemie in de toekomst. ECSPP noemt als voorbeeld de jaarlijkse volumegroei in chemicaliën, in absolute termen komt een groei van twee procent in Europa overeen met vijftien procent in Azië. Investeerders realiseren zich dit niet voldoende aldus het platform.
ECSPP maakt zich zorgen over de lagere investeringen in de chemische industrie. Minder investeringen verzwakken de Europese positie in de chemie, bedreigen chemische sites en clusters. In het ergste geval zou dit kunnen leiden tot het verdwijnen van bepaalde chemische clusters, waardoor de afhankelijkheid van producenten op een grotere afstand van de consument groeit. Mede vanwege deze dreiging hebben Europese chemische site managementorganisaties besloten zich te verenigen in ECSPP. De belangrijkste gedachte achter ECSPP is een positieve bijdrage te leveren om de chemische industrie in Europa als geheel te behouden. Dit helpt vervolgens de individuele belangen van de aparte clusters op de langere termijn te behartigen.
In september 2002 werd het initiatief genomen voor de oprichting van ECSPP, tijdens een informele discussie tussen Peter Anderton van het Havenbedrijf Rotterdam en Neil Kenley van SembCorp Utilities. Eén van de conclusies van deze discussie was dat chemische site managementorganisaties in Europa zouden kunnen profiteren van een forum waar informatie en inzichten over gezamenlijke problemen kan worden uitgewisseld. Het bleek specifiek van belang dat Europa zich meer proactief profileert als attractieve regio voor nieuwe chemische investeringen.
In november 2003 nodigde Peter Anderton een aantal chemische site managementorganisaties uit om deel te nemen in een brainstormsessie om het animo voor een dergelijk forum te peilen. Zestien organisaties namen deel aan deze bijeenkomst. Het idee werd met enthousiasme ontvangen en er werd besloten een netwerk op te zetten en ECSPP op te richten. In de loop van 2004 overlegde een stuurcommissie een businessplan en in een plenaire vergadering in maart 2005 werd unaniem besloten door te gaan met de formele oprichting van ECSPP. Tijdens de jaarvergadering van EPCA is de nieuwe organisatie tijdens een persconferentie gelanceerd.
Het hoofddoel van ECSPP is Europa terug op de kaart te krijgen als locatie voor investeringen in de chemische industrie. Om dit doel te bereiken zal ECSPP zich richten op de volgende strategische activiteiten:
– verzekeren dat de sterke punten van Europa als locatie voor nieuwe chemische investeringen bekend zijn en worden gewaardeerd door internationale investeerders in de chemische industrie.
– Uitleggen waarom Europa, dankzij stabiele economische en politieke situatie de komende jaren goede mogelijkheden biedt voor een winstgevende chemische productie.
– Interactie met de chemische industrie om maximale realisatie van de Europese potentie te bereiken.
– Te voorzien in een one-stop shopping platform voor informatie in Europa die internationale chemische bedrijven nodig hebben om te kunnen evalueren waar ze nieuwe investeringen gaan doen.
Lidmaatschap van ECSPP is mogelijk voor iedere organisatie in Europa met een cluster van chemische activiteiten. Dat kunnen havenautoriteiten, beheerders van infrastructuren of chemiebedrijven zelf zijn. Op het moment heeft ECSPP 23 leden, waarvan vier in België (Havenbedrijf Antwerpen, Bayer Antwerpen, Ineos Antwerpen en Monsanto Europe), drie in Frankrijk (Dunkerque Promotion, Normandie Developpement en Provence Promotion), acht in Duitsland (BASF Ludwigshafen, Bayer, Chemcoast, ChemCologne, ChemSite, Infraleuna, Infraserv Hoechst en Nuon IP Heinsberg), zeven in Nederland (Havenbedrijf Amsterdam, Chemelot, Emmtec Services, Groningen Seaports, NOM, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Zeeland) en één in het Verenigd Koninkrijk, SembCorp Utilities UK.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.