nieuws

Olieprijs stuwt omzet chemie omhoog

Publicatie

9 dec 2005

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

LEIDSCHENDAM – Nooit was de omzet van de Nederlandse chemische industrie zo hoog als in het eerste halfjaar van 2005. Voor een aanzienlijk deel als gevolg van de stijgende olieprijs. Verder herstelde het productievolume zich ten opzichte van eind 2004, stegen de afzetprijzen en bleef de vraag naar chemische producten vanuit het buitenland op peil. Op basis van deze resultaten verwacht de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), met de nodige voorzichtigheid, over 2005 een omzetstijging van zeven procent; één procent meer dan de prognose van vorig jaar.
Wel is er een aantal factoren die het voorspellen moeilijk maakt. Olie is voor de chemie een van de belangrijkste grondstoffen. De steeds verder stijgende olieprijs, de daaraan gekoppelde aardgasprijs en de gevolgen ervan voor de economische groei, vormen in toenemende mate een bedreiging voor de concurrentiekracht van de chemie. Onzeker is of de chemische industrie ook de komende tijd in staat zal zijn de hogere kosten door te blijven berekenen aan haar afnemers. Mede door de koppeling van de aardgasprijs aan de olieprijs stijgen de energieprijzen over een breed front. En de chemie is een energie-intensieve industrie. Doordat in sommige Europese landen elektriciteit en aardgas goedkoper geleverd worden dan in Nederland, ontbreekt een goed level playing field waar eerlijke concurrentie mogelijk is. Hierdoor staat de Nederlandse concurrentiepositie sterk onder druk, en een aantal bedrijven heeft al de alarmbel geluid. De VNCI verwacht dat de minister van EZ een oplossing vindt voor deze hoge energieprijzen.
De totale omzet van de chemische industrie in de eerste zes maanden van het jaar, viel zeven procent hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze toename werd vooral bereikt op de buitenlandse markt (8,4 procent). De Nederlandse chemische industrie exporteert driekwart van haar productie.Vooral naar landen in de Eurozone. Ook in eigen land werd een, weliswaar bescheiden, groei gerealiseerd (4,5 procent).
In 2004 stegen de gemiddelde prijzen van grondstoffen en de afzetprijzen sterk. Ook in de eerste helft van 2005 viel er nog een stijging waar te nemen, met als hoogste punt het eind van het eerste, begin tweede kwartaal. In beide kwartalen lagen de afzetprijzen hoger dan in dezelfde periode in 2004. Gemiddeld zullen in 2005 de afzetprijzen voor de chemische industrie acht procent hoger uitvallen, bij een stijging van de prijs van tien procent voor grond- en hulpstoffen.
Het productievolume van de Nederlandse chemische industrie was in de eerste helft van 2005 ruim hoger dan in de tweede helft van 2004. Over heel 2005 verwacht de VNCI een stabiel productievolume. Het totale productievolume zal daardoor in 2005 ongeveer gelijk zijn aan 2004. Nederland zit daarmee iets onder het Europees gemiddelde. Olieprijzen De prijzen van de grond- en hulpstoffen zijn sterk afhankelijk van de olieprijs. De prijs van ruwe olie is in vier jaar tijd meer dan verdrievoudigd. Van 18,50 dollar in december 2001 tot 57,60 dollar in juli 2005. En de prijs stijgt nog steeds. Inmiddels wordt er voor een vat ruwe olie ongeveer 63 dollar betaald. Afhankelijk van de afzetmarkt lukt het de Nederlandse chemieproducenten over het algemeen nog om die gestegen grondstofprijzen geheel of gedeeltelijk door te berekenen. En hoewel de vraag naar producten niet afneemt, ervaart de sector een toenemende concurrentiedruk, en voorziet ze een remmende werking van de hoge olieprijs op de economie en de marges. De internationale ontwikkelingen, de nog steeds stijgende olieprijs en bijvoorbeeld de gevolgen van de orkaan Katrina, dwingen ons een slag om de arm te houden voor de rest van het jaar. Pas in het najaar zullen de effecten voor de Nederlandse producenten echt duidelijk worden.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.