nieuws

Overslag Rotterdamse haven groeit minder hard

Publicatie

8 mrt 2006

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

ROTTERDAM – In de eerste helft van 2006 is in de Rotterdamse haven 186 miljoen ton goederen overgeslagen, 1,1 procent meer dan in de eerste helft van 2005. De afvoer nam sterker toe dan de aanvoer, respectievelijk 2,6 procent en 0,7 procent en de groei van het stukgoed is met 1,7 procent vrijwel het dubbele van het massagoed (+ 0,9 procent). De overslag van kolen (+ zes procent), overig stukgoed (+ tien procent), overig nat massagoed (+ dertien procent), minerale olie producten (+ zeven procent) en containers (+ één procent) ontwikkelden zich positief. In aantallen nam de containeroverslag met twee procent toe tot 4,7 miljoen TEU(twintig voets eenheden). Agribulk (- negen procent), ertsen en schroot (-drie procent), ruwe olie (-drie procent), roll on /roll off (- één procent) en overig droog massagoed (- twee procent) werden minder aan- en afgevoerd.
Bij de presentatie van de halfjaarcijfers van het Havenbedrijf Rotterdam zei Hans Smits, president-directeur, ‘We zijn dit jaar een langzame starter. Het eerste kwartaal was zuinig, maar daarna pakte het op. Helaas werd dit getemperd door computerproblemen bij ECT, een staking in de agribulk en door een onderhoudsstop voor een hoogoven en voor enkele raffinaderijen. In de tweede helft van het jaar zet het herstel zich voort. De jaaroverslag kan daarom toch op een plus van twee uitkomen.’
De totale hoeveelheid droog massagoed daalde met een procent tot 44 miljoen ton. Hier verwacht het Havenbedrijf een lichte groei tot rond de 27 miljoen ton voor het hele jaar. De overslag van ertsen en schroot daalde met drie procent tot twintig miljoen ton. Voor heel 2006 wordt een zelfde overslag als vorig jaar beraamd, die kwam op veertig miljoen ton uit. Het totaal van het nat massagoed nam toe met twee procent tot 87 miljoen ton. De aanvoer van ruwe olie daalde iets, met drie procent tot vijftig miljoen ton, ten opzichte van het corresponderende semester vorig jaar. De vraag naar olieproducten is groot en de raffinagemarges zijn goed. Deze fundamentele factoren houden de aanvoer van ruwe olie op een hoog niveau van honderd miljoen ton of meer. Fluctuaties ontstaan voornamelijk door onderhoudsstops. Dit voorjaar was het de beurt aan Shell Pernis en Shell Wesseling (Duitsland.) Daarnaast kon Koch (Europoort) niet op volle kracht draaien vanwege technische problemen.
De aanvoer van olieproducten groeide met twaalf procent tot vijftien miljoen ton, bij een gelijkblijvende afvoer van een kleine acht miljoen ton. In de aanvoer was gasolie de sterkste groeier. In West-Europa wordt te weinig gasolie (voor industrieel gebruik en als diesel voor voertuigen) geproduceerd. Import uit vooral Rusland vult het gat. Uitgaand groeide vooral de stroom benzine (overcapaciteit in West-Europa) naar Mexico, Engeland en de Verenigde Staten. De export van stookolie vanuit Rotterdam liep iets terug.
De overslag van overig nat massagoed, meest basischemicaliën, is toegenomen met dertien procent tot vijftien miljoen ton. Groeiers waren in de eerste jaarhelft vooral methanol en MTBE. De overslag van eetbare oliën en vetten loopt ook bijzonder goed. Vorig jaar startten de palmolieraffinaderijen van Loders Croklaan en KOG. Voorts stimuleert de vraag naar biodiesel de import van raapzaad- en sojaboonolie. De raapzaadolie komt vooral uit Frankrijk, met Canada als land in opkomst.
De stukgoedsector had een lauw eerste halfjaar met een toename van één miljoen ton tot 55 miljoen ton, een toename van twee procent. De toename ligt onder het gemiddelde niveau, vooral als gevolg van de (al vorig jaar verwachtte) concurrentie van Amsterdam en Antwerpen.
De schaalvergroting in de containervaart wordt geïllustreerd door aanlopen van (super)grote schepen. In de eerste helft van 2005 gebeurde dit dertig keer door schepen groter dan achtduizend TEU, tegen 119 in het afgelopen halfjaar. Hiervan waren er negentien zelfs groter dan negenduizend TEU.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.