Petrochem platform

Het Petrochem platform brengt tal van beslissers en experts in de Nederlandse en Vlaamse chemie en olie-industrie bijeen om bij te dragen aan transparante en inspirerende informatievoorziening. Het platform belicht journalistiek en onafhankelijk nieuws, trends en innovaties. Ook worden er logische verbanden gelegd. Actuele onderwerpen worden uitgediept en het uitgebreide netwerk dient voor kennisdeling en inspiratie.

Dat gebeurt via verschillende media, die nauw met elkaar zijn verbonden. Het Petrochem platform bereikt zijn doelgroep via het vakblad Petrochem (acht edities per jaar), de website Petrochem.nl, de wekelijkse nieuwsbrief en de jaarcongressen Deltavisie en EemsDeltavisie.

Door de partnerstructuur van het Petrochem platform worden complementaire marktpartijen bijeengebracht. De journalistieke aanpak en de samenstelling van het platform waarborgt de objectiviteit en zorgt voor een verregaande integratie in de doelgroep.

Het platform vertegenwoordigt haar partners, leden, experts, deelnemers en bezoekers niet, maar brengt ze op een inhoudelijke en inspirerende manier bij elkaar.

Petrochem magazine

pet12coverAl meer dan 25 jaar is Petrochem het toonaangevende managementblad voor de olie- en chemische industrie in de Rijn/Schelde-delta. Het is vooral gericht op het hoger management van industrie en toeleveranciers in de gehele keten. Thema’s als industriële veiligheid, efficiëntie, duurzaamheid, innovatie, investeringsklimaat industriebeleid en plantmanagement worden met de nodige diepgang behandeld.

Deltavisie

Elk jaar organiseert het Petrochem platform het toonaangevende congres Deltavisie in Rotterdam rond een actueel thema in de procesindustrie. Belangrijk onderdeel van het congres is de verkiezing van de Plant Manager of the Year en sinds een paar jaar ook de Vomi Safety Xperience Award. Belangrijke partners zijn Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam.

logo-deltavisie-zonder-jaar

EemsDeltavisie

Jaarlijks organiseren het Petrochem platform en het Duurzaam Geproduceerd platform het congres EemsDeltavisie. In de Eemshaven komen verschillende experts en beslissers bijeen rond actuele thema’s voor de industrie in Noord-Nederland. Vast onderdeel is de verkiezing van de Northern Enlightenment of the Year. Founding partners zijn Groningen Seaports en SBE.

logo-edv