product

Ziende snuffelaar meet gassen veilig op afstand

Publicatie

17 dec 2019

Website

www.flir.com

Bedrijfsnaam

Flir

Warmtebeeldcamera’s met infraroodtechnologie worden al tientallen jaren gebruikt voor allerlei toepassingen in de olie- en gasindustrie. De afgelopen jaren is daar optical gas imaging-technologie (OGI) bij gekomen. Daarmee kun je vluchtige organische stoffen die in de atmosfeer worden uitgestoten of weglekken, zichtbaar maken. De gebruiker ziet door de camera een wegstromende gaspluim, vergelijkbaar met de rook van een sigaret.

Vóór de ontwikkeling van OGI-camera’s gebruikten de meeste olie- en gasinstallaties een toxic vapor analyzer, ook wel een snuffelaar genoemd. Daarmee analyseerden en kwantificeerden zij gasconcentratieniveaus en uitgestoten gas in de atmosfeer. Snuffelaars zijn betrouwbaar, relatief goedkoop en herkennen de meeste gassen. Het nadeel is echter dat gebruikers precies moeten weten waar zij naar een defect moeten zoeken. Met OGI-technologie gaat het meten vijf tot tien keer sneller dan met een snuffelaar omdat het gas zichtbaar wordt gemaakt.

Bovendien biedt OGI-technologie diverse veiligheidsvoordelen. Gas dat mogelijk explosief is of gezondheidsproblemen veroorzaakt bij inademing, kan namelijk vanaf een veel grotere afstand worden gedetecteerd. Gebruikers kunnen dus op een veilige afstand blijven. In plaats van in een gaswolk te moeten staan, kunnen ze hun instrument richten en bepalen of er gas weglekt in de atmosfeer.

Productieverlies voorkomen

De technologie is dus niet alleen een aanvullende tool om te voldoen aan wettelijke vereisten voor uitstootvermindering. Het levert ook een positieve bijdrage aan de veiligheid van medewerkers. Bovendien helpt het om productverlies te voorkomen. Een voorbeeld daarvan is ConocoPhillips, dat op 22 installaties een pilotonderzoek deed naar optische lekdetectie. Uit het onderzoek kwamen 144 lekkende onderdelen naar voren, die gezamenlijk zo’n 358.000 dollar aan verloren product betekenden. Naar schatting kon 92 procent van de bronnen voordelig worden gerepareerd. Dit komt neer op een netto besparing van meer dan twee miljoen dollar.

Vind hier meer informatie over optical gas imaging.