nieuws

Renovatie afvalwaterpersleiding West-Brabant

Publicatie

19 nov 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

afvalwater, onderhoud

Waterschap Brabantse Delta gaat de afvalwaterpersleiding (AWP) die het afvalwater van industrieterrein Moerdijk en 35 dorpen en steden in West-Brabant transporteert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bath vernieuwen en renoveren. Hiermee wordt een stap gezet in het toekomstbestendig maken van het afvalwatertransport in West-Brabant.

De afvalwaterpersleiding (AWP) is een uniek systeem, niet alleen door de omvang van het leidingstelsel maar ook vanwege de afstand die het afvalwater aflegt. Dit is maar liefst zestig kilometer.

Om het transport van het afvalwater ook in de toekomst goed te regelen, heeft waterschap Brabantse Delta besloten om de AWP te renoveren en gedeeltelijk te vernieuwen. De persstations bij Roosendaal, Bergen op Zoom en Bath zijn hierin onmisbare onderdelen. Hier staan de pompen die het afvalwater verpompen naar de rioolwaterzuivering in Bath. Door goed transport kan het afvalwater afgevoerd worden en komt het niet ongezuiverd in de sloten terecht.

De verdubbeling van de leiding vanaf kruispunt A4 – A58 tot de waterzuivering in Bath is het tweede belangrijke onderdeel. Met deze verdubbeling kan het leidingensysteem het afvalwater nu en in de toekomst snel genoeg verwerken en kan het waterschap (blijven) voldoen aan de capaciteitsvraag van de gemeenten.

Om de persstations te renoveren heeft waterschap een overeenkomst gesloten met aannemer PAUW. Voor het verdubbelen van het stuk leiding is een overeenkomst gesloten met aannemer GW Leidingtechniek. De aannemers beginnen dit najaar met de voorbereidingen, zodat de uitvoering midden 2019 kan starten.

Petrochem 2, 2022

13 april 2022

nieuws

Gunvor bereidt bouw Rotterdamse biobrandstoffenfabriek voor


Vier de industrie tijdens het iLinqs Festival

Wanneer 22 Jun 2022-23 Jun 2022
Locatie RDM Onderzeebootloods Rotterdam