nieuws

Shell sluit principeakkoord met vakbonden

Publicatie

3 feb 2006

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

DEN HAAG – Shell en de vakbonden FNV en CNV hebben vandaag een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 26 maanden. Op hoofdlijnen behelst het bereikte akkoord:
Salarisverhogingen van 1,75 procent op 1 maart 2006; 1,75 procent op 1 maart 2007 en een half procent per 1 januari 2008.
Een verhoging van het bonusbudget percentage: in maart 2006 met een half procent tot zes procent en in maart 2007 nogmaals met een half tot 6,5 procent.
Een gezamenlijke werkgroep van vakbonden Shell en NAM zal een regeling ontwerpen voor de afbouw van de ploegentoeslag voor die medewerkers die overgaan van ploegendienst naar dagdienst.
Zowel vakbonden als Shell hebben toegezegd zich de komende jaren te zullen blijven inspannen om de aantrekkelijkheid van de procesindustrie bij scholieren verder te vergroten. Ook zullen zij zich inzetten om kansarme jongeren op de arbeidsmarkt, zoals allochtone jongeren, via extra scholing een perspectief te bieden op werk in de procesindustrie. Shell zal ook zorgen voor stageplaatsen en zich inzetten om ook andere bedrijven in de procesindustrie in dit project te betrekken.
De vakverenigingen hebben toegezegd de afspraken met een positief advies aan hun leden ter goedkeuring voorleggen.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Roel Jolling is Plant Manager of the Year 2022

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.