De raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam is in groot onderhoud. Het geplande groot onderhoud zal enkele weken duren.

De raffinaderij verwerkt verschillende soorten ruwe olie, van lichte laagzwavelige olie tot zware hoogzwavelige olie. De olie wordt verwerkt tot diverse producten, waaronder LPG, benzine, kerosine en diesel. Al sinds de jaren tachtig produceert de raffinaderij – dankzij de Flexicoker –geen zware stookolie meer.

Uitbreiding hydrocracker

In 2016 begon ExxonMobil met de uitbreiding van de hydrocracker. Het gaat om een investering van ruim een miljard dollar. Met de nieuwe installatie gaat de raffinaderij voortaan naast brandstoffen en chemische grondstoffen ook hoogwaardige basisoliën voor een nieuwe generatie smeermiddelen produceren.

ExxonMobil en Synthetic Genomics hebben deze maand een nieuwe fase aangekondigd in hun gezamenlijke onderzoeksprogramma naar algen als biobrandstof. Daarmee moet het technisch mogelijk worden om in 2025 dagelijks tienduizend vaten algenbiobrandstof te produceren.

Tijdens de nieuwe onderzoeksfase zullen de twee bedrijven veldonderzoek doen waarbij natuurlijk voorkomende algen in verschillende vijvers in Californië zullen worden gekweekt. Zodoende krijgt men meer inzicht in fundamentele technische parameters, waaronder viscositeit en doorstroming, iets wat in een laboratoriumopzet minder goed kan worden nagebootst. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk om vast te stellen hoe de technologie kan worden opgeschaald ten behoeve van een potentiële commerciële toepassing.

Doorbraak

ExxonMobil en Synthetic Genomics werken sinds 2009 samen aan onderzoek en ontwikkeling van olie uit algen voor een hernieuwbare brandstof met minder CO2-emissies, als alternatief voor brandstoffen van vandaag. In 2017 kondigden zij al een doorbraak aan in hun algenonderzoek. Dit onderzoek resulteerde in een gemodificeerde algenstam waarmee het oliegehalte kon worden verdubbeld zonder dat de algengroei aanzienlijk werd belemmerd – één van de grootste uitdagingen naar een commerciële schaalbaarheid.

De wereldwijde vraag naar transportgerelateerde energie zal tot en met 2040 naar verwachting met ongeveer 25 procent toenemen. Het versneld verlagen van de uitstoot van de transportsector zal een cruciale rol spelen bij het verlagen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

 

 

De provincie Zuid-Holland versterkt de aandacht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij risicovolle bedrijven. Het toezicht wordt met name verscherpt bij de chemie, raffinaderijen en de tank op- en overslag.

In de zomer van 2017 heeft zich bij de raffinaderijen van Shell Pernis en ExxonMobil een aantal incidenten voorgedaan. Uit onderzoek is gebleken dat beide incidenten het gevolg waren van menselijke fouten. Voor de provincie reden om de inzet van VTH te versterken, met als voornaamste argument het leefmilieu voor de inwoners van Zuid-Holland te kunnen waarborgen.

Near misses

Zowel Shell als ExxonMobil zijn na de incidenten onder verscherpt toezicht geplaatst. Zodoende moeten beide bedrijven maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Daarbij past de provincie een verscherpt toezicht regime toe. Dit houdt onder meer in dat Shell en ExxonMobil een rapportageverplichting hebben over alle near misses (bijna ongevallen), en dat de provincie vaker aangekondigde en onaangekondigde controles zal uitvoeren.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil weten waarom de communicatie over de brand gisteravond bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Rotterdamse Botlek zo slecht is verlopen. Er werd een NL Alert zonder specifieke informatie verstuurd en de website waar mensen terecht konden voor informatie over de brand (Rijnmondveilig.nl) heeft drie kwartier platgelegen.

De brand bij Esso brak rond 21.30 uur uit. Er kwam veel rook vrij en roetdeeltjes sloegen neer in de omgeving. Uit onderzoek door DCMR is gebleken dat de roetdeeltjes geen zware metalen of chemische verbindingen bevatten. Wel blijft het advies om roetdeeltjes te vermijden en deeltjes met water en zeep te verwijderen. Ook adviseert de brandweer omwonden in het Botlekgebied om voorlopig niet uit eigen (volks)tuin te eten totdat de roetdeeltjes uitgebreid zijn onderzocht.

Een uur na het uitbreken van de brand kregen omwonenden een NL Alert, maar daarin stond niet waar de brand was. Dat werd gemeld in een tweede NL Alert, zo’n vijf minuten later. Daarin stond dat de brand bij Esso woedde en dat omwonenden ramen en deuren moesten sluiten. Voor meer informatie werd doorverwezen naar de website Rijnmondveilig.nl. Deze site was – toen de brand nog volop aan de gang was – drie kwartier lang onbereikbaar.

Volgens de Veiligheidsregio ging het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden: onderhoud en zogeheten ‘piekbelasting’. Met andere woorden: de website kon de grote hoeveelheid bezoekers op dat moment niet aan. Woordvoerder Maurice Lenferink zegt dat de Veiligheidsregio gaat uitzoeken waar het fout ging.

Het Esso concern heeft de ochtend na de brand een telefoonnummer geopend voor publieksvragen: 010-4874009.

Bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Rotterdamse Botlek heeft maandagavond 21 augustus een grote brand gewoed. In de wijde omgeving waren dikke rookwolken te zien.

De brand ontstond in het ‘fornuis’ van een van de fabrieken, waar lichte benzinecomponenten in verwerkt worden. Hulpdiensten waren snel ter plekke om het incident effectief te bestrijden. Omwonenden werden ingelicht via DCMR of RTV Rijnmond. Er zijn geen personen gewond geraakt.

De brand ontstond even voor 22.00 uur en breidde zich snel uit. Ruim een uur later was de brand bijna geblust. Volgens de veiligheidsregio was de brandweer rond 23.15 uur nog druk bezig met blussen van de laatste kleine brandhaarden. Rond middernacht gaf de brandweer het sein ‘brand meester’.

ExxonMobil laat op haar website weten dat wordt gestart met een diepgaand onderzoek naar de oorzaak en eventuele schade van dit voorval.

ExxonMobil twitterde vandaag dat het ‘hart’ van haar nieuwe hydrocracker is geïnstalleerd.

Begin juni begon ExxonMobil met de bouw van een nieuwe hydrocracker, een installatie voor de productie van hoogwaardige basisoliën voor smeermiddelen en van ultra-laagzwavelige diesel. De Rotterdamse raffinaderij produceerde al laagzwavelig diesel, maar met de nieuwe hydrocracker kunnen schonere en hoogwaardiger eindproducten worden gemaakt. Daarmee komt het bedrijf tegemoet aan de groeiende vraag naar schonere brandstoffen voor transport.

Ook de basisoliën voor smeermiddelen die de nieuwe installatie gaat produceren, dragen bij aan de energie-efficiëntie van de Europese transportsector. De installatie wordt naar verwachting eind 2018 opgestart.

hydrocracker

Tweet van ExxonMobil.