‘Alle kerncentrales sluiten tegen 2025 is geen goed idee. Minstens twee kerncentrales moeten dus open blijven.’ Dat zeggen Marc Lambotte, Yves Verschueren en Peter Claes, de topmannen van de Belgische federaties van de technologie (Agoria), de chemie en life sciences (Essenscia) en de industriële grootverbruikers (Febeliec), na een analyse van het rapport over de energiebevoorrading dat netbeheerder Elia publiceerde. Door alle kerncentrales te sluiten, worden de kosten jaarlijks zo’n 600 miljoen euro meer.

De huidige kalender van de volledige kernuitstap tegen 2025 behouden, maakt volgens Lambotte, Verschueren en Claes de meerkosten van een energiesysteem met een stijgend aandeel duurzame energie onnodig duur voor bedrijven en gezinnen.

Agoria, Essenscia en Febeliec roepen de federale regering op om eindelijk een duidelijke maar doordachte keuze te maken. ‘De markt vraagt duidelijkheid en de consumenten vragen betaalbaarheid. Een ongeloofwaardige beslissing is nefast voor het investeringsklimaat. De industrie dringt aan op een snelle en definitieve beslissing van de regering rond de nucleaire centrales die zowel de bevoorradingszekerheid als de betaalbaarheid en CO2-uitstoot van het park omvatten.’ De organisaties wijzen op deze drie pijlers en op de kennis die België heeft op het vlak van kernenergie.

Netbeheerder Elia berekende een scenario waarbij twee kerncentrales na 2025 nog openblijven. In dat geval zakt de nood aan nieuwe capaciteit, maar is er nog altijd bijkomende gascapaciteit nodig. ‘De kostprijs van dit scenario ligt echter zo’n 600 miljoen euro per jaar lager’, leggen de drie organisaties in een persbericht uit. ‘Ook andere studies, Energyville, Itinera en het Planbureau, tonen aan dat de totale systeemkosten bij een verlenging van twee kerncentrales na 2025 substantieel lager liggen. Daarom pleit de industrie voor een meer getrapte kernuitstap en de verlenging van minstens twee centrales na 2025. Daarnaast stoot kernenergie veel minder CO2 uit dan gascentrales en is er zekerheid en stabiliteit qua bevoorrading. Met het oog op de transitie naar een klimaatvriendelijke energieproductie zijn dit voordelen die men niet mag negeren.’

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft bekend gemaakt dat bij kerncentrale Borssele afgelopen dinsdag de automatische beveiliging is geactiveerd als gevolg van sluiting tussen twee aansluitingen in een elektrische schakelkast in het niet-nucleaire deel van de centrale. De kerncentrale is vanochtend, na ongeveer veertig uur stilstand, weer opgestart.

Eigenaar EPZ heeft op 17 oktober 2017 gemeld dat op deze dag de reactor om 15.09 uur automatisch is afgeschakeld. De automatische beveiliging is geactiveerd als gevolg van sluiting tussen twee aansluitingen in een elektrische schakelkast. Dit heeft plaatgevonden in het niet-nucleaire deel van de centrale. Bij dit voorval hebben volgens EPZ alle veiligheidssystemen naar behoren gefunctioneerd en is de reactor op veilige wijze gestopt.

In de ochtend van 19 oktober is de kerncentrale weer opgestart. Uit eerste onderzoek is gebleken dat de kortsluiting werd veroorzaakt door een vuiltje tussen twee contactpennen. Dit is verwijderd. Volgens Jan van Capelle van EPZ is dit een storing die elke fabriek kent. ‘Verschil met een kerncentrale is dat deze extra goed beveiligd is zodat bij een minimale verstoring een automatisch beveiligingssysteem wordt opgestart en de kerncentrale wordt stilgezet.’