Deze week beginnen de stopwerkzaamheden van de chloorfabriek van Nobian en de monochloorazijnzuurfabriek van Nouryon op Chemie Park Delfzijl. Ook Delamine begint aan een grote onderhoudsstop.

De chloorfabriek van Nobian, officieel het Membraan-Elektrolysebedrijf (MEB) genoemd, scheidt pekel met stroom in chloorgas, waterstofgas en natronloog. Het chloorgas gaat onder andere naar de MCA-fabriek van Nouryon. De onderhoudsstops zijn daarom op elkaar afgestemd.

Ook de onderhoudsstop van Delamine is gepland in dezelfde periode. De joint venture van Nouryon en het Japanse Tosoh maakt ethyleenaminen. Het productieproces is gebaseerd op de omzetting van dichloorethaan met ammoniak. Hierbij wordt ook natronloog van de chloorfabriek gebruikt.

Online startwerkinstructie

Nobian heeft voor de chloorfabriek een online startwerkinstructie opgezet. Tijdens de Covid-19 pandemie in 2020 heeft deze uit nood zijn intrede gedaan. De digitale instructie is echter zo goed bevallen, dat Nobian deze manier van werken ook bij deze stop heeft opgezet. Contractors kijken vooraf op een zelfgekozen moment via een website naar de instructie. Zo kunnen ze vrijwel meteen aan de slag.

Lees meer over de digitale startwerkinstructie.

De digitale startwerkinstructie die tijdens de Covid-19 pandemie zijn intrede heeft gedaan, heeft zijn nut bewezen. Het lijkt nu de standaard voor de toekomst te worden. Dat schrijft Chemie Park Delfzijl op zijn website.

Contractors kijken vooraf op een zelfgekozen moment via de website naar de instructie. Zo kunnen ze vrijwel meteen aan de slag. De digitale startwerkinstructie is in 2020 voor het eerst ingezet bij de onderhoudsstop van MCA-en MEB-fabrieken van Nouryon. Daarna is hij ook ingezet bij de stop van Nobian Zout. Projectleider Jeroen Knol (Nobian): ‘Dit draagt bij aan standaardisatie en professionalisering. We brengen de informatie op een eenduidige wijze over en het scheelt tijd en geld.’

Op de kop

Tijdens de stop van MCA-MEB ging het in totaal om zo’n vierhonderd man, waarvan de eerste maandag al meteen driehonderd mensen aan de slag gingen. Projectleider Vincent Thole: ‘In de statistieken van de website was te zien dat verreweg de meeste mensen, ook die uit het buitenland, de instructie hadden bekeken. Door de registratieknop op de website was aantoonbaar dat ze dit met goed gevolg hadden gedaan.’

De route van verdere standaardisatie ligt volgens de projectleiders voor de hand. Knol: ‘Je kunt beginnen met een persoonlijke introductie en specifieke informatie over de stop. En dan een algemene introductiefilm over de site en veiligheid.’ Thole vult aan: ‘In 2020 gingen veel dingen op de kop, maar met deze digitale startwerkinstructie bracht het ook iets goeds. Dit lijkt ons een aanpak om voort te zetten.’

Teijin Aramid in Delfzijl heeft volgend jaar vanaf begin april tot medio juni een grote stop. Het bedrijf noemt het zelf de grootste stop in de geschiedenis van de locatie. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Een goede planning is cruciaal. Waar staan alle benodigdheden en wat is er op welke plek nodig om onnodige verplaatsing van mensen en materiaal te voorkomen? Het stopteam onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om tijdelijk een stuk terrein van Delesto te gebruiken.

Met het oog op Corona wil het stopteam onder andere festivaltenten plaatsen, zodat er voldoende ruimte en ventilatie is voor de 850 mensen die in de piekperiode dagelijks in de stop aan het werk zullen zijn. In samenspraak met Security wordt gekeken naar de impact op het verkeer op de site. Er is een grote dagelijkse in- en uitstroom van mensen en er komen veel meer verkeersbewegingen.

Polymerisatie-unit

Teijin Aramid produceert in Delfzijl de grondstof voor Twaron, een supersterke vezel die het bedrijf in Emmen spint. De fabrieken in Delfzijl produceren allereerst de monomeren PPD en TDC. Deze monomeren gaan naar de polymerisatie-unit waar ze in een gesloten proces worden samengevoegd, zodat er een aramidepolymeer ontstaat. In een aparte installatie wint het bedrijf ook nog oplosmiddelen terug voor hergebruik.

Om zich heen zag Shell Pernis veel bedrijven hun onderhoudsstop uitstellen vanwege corona. Heel even overwoog ze hetzelfde te doen. Uiteindelijk zette ze haar turnaround in mei toch door. Het plan dat Shell indiende bij de Veiligheidsregio dient nu voor veel andere bedrijven als inspiratie om ook door te gaan met hun stop. Bij Shell was het een succes. Er zijn nul coronabesmettingen voorgekomen en het effect van alle maatregelen op de productiviteit was ‘niet noemenswaardig’. Sommige maatregelen blijken zelfs voor extra efficiëntie te zorgen en worden in volgende stops ook meegenomen.

Toen corona zich in Nederland aandiende, moest Shell beslissen of ze haar zesjaarlijkse onderhoudsstop aan tien fabrieken zou doorzetten. Jan van IJperen (turnaround event manager): ‘We zagen om ons heen dat veel bedrijven hun turnaround uitstelden naar het najaar. Dat hebben wij ook heel even overwogen. Maar het kon niet. We hebben namelijk het hele jaar door turnarounds en maken onderdeel uit van een hele keten van productstromen die op elkaar zijn afgestemd. Het heeft een enorme impact als wij een stop naar achteren verplaatsen.’

Het zorgde voor een grote uitdaging. Er moest een extra vergunning worden aangevraagd en een plan bedacht om de turnaround door te laten gaan terwijl de RIVM-maatregelen in acht worden genomen. Van IJperen: ‘De hele industrie zat met hetzelfde dilemma. Hoe kan je een onderhoudsstop doen en zorgen dat iedereen ‘s avonds gezond naar huis gaat? De ogen waren op ons gericht, want Shell zet door.’

Maatregelen

Van IJperen concentreerde zich als turn-around event manager op de coronamaatregelen. Zijn collega nam de rest van de onderhoudsstop op zich. Van IJperen: ‘Ik ben met een team van aannemers, de beveiliging, veiligheidsafdelingen, operatie en Shell Health om tafel gaan zitten om te kijken hoe we de turnaround veilig door konden laten gaan.’

Uiteindelijk is een hele rits maatregelen ingevoerd. Omdat er werkzaamheden zijn, die niet op anderhalve meter afstand van elkaar konden worden uitgevoerd en het grotere aantal medewerkers in de fabriek is, naast zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand in acht te nemen, verplicht op de fabriek een gelaatscherm te dragen.

Het concern verdriedubbelde ook ruimtes. Er kwamen bijvoorbeeld extra kleedkamers, douches en wc’s. In de kantine plaatste ze schotten en in de rookruimte had iedereen een eigen vak. In auto’s en busjes mochten maar twee personen rijden, anderhalve meter uit elkaar.

Coaches

Een extra complicatie was dat er een paar honderd man uit het buitenland via aannemers bij Shell werkten. Zij konden vanwege lockdowns niet meer terug naar huis. Van IJperen: ‘De buitenlandse werknemers waren onder andere op vakantieparken ondergebracht. Daar moest ook een vorm van controle op komen, want je wilt dat daar ook de Nederlandse RIVM-maatregelen worden opgevolgd. Met de vakantieparken hebben we afspraken gemaakt. Er mochten maximaal vier mensen in een huisje, want dan kan je genoeg afstand houden en iedereen moest een eigen slaapkamer hebben. En wie samen werkt, zat ook samen in een huisje. Als er dan ergens een uitbraak is, hoef je maar een klein team uit de organisatie te halen.’

Jan van IJperen (Shell): ‘We hebben de druk van performancecontracten gehaald.’

De eerste weken moest er echt worden geholpen om het gedrag te veranderen. ‘Het gaat niet vanzelf, het kost energie’, zegt Van IJperen. ‘We hebben zogenaamde social distance coaches ingezet om mensen er op te wijzen om afstand te houden. Gelukkig hebben we niemand weg hoeven sturen, maar we hebben wel wat waarschuwingen moeten uitdelen.’

Stress eruit

Op de piek van de stop zouden 1800 man extra op het terrein zijn. ‘We hebben gekeken of we dat wat konden spreiden’, zegt Van IJperen. ‘Het onderhoud van een unit HV (High Vacuüm unit, red.) hebben we daarom naar voren gehaald. Hierdoor zijn 350 man drie weken eerder begonnen. Zo konden we de piek lager houden en kleinschalig kijken of onze maatregelen succesvol waren. Als dat niet zo was, konden we nog bijsturen of besluiten om de turn-around alsnog niet door te laten gaan.’

Het ging goed en de rest van de planning is niet aangepast. Maar aan die planning werden werknemers niet zo strak gehouden als anders. ‘Als we werkzaamheden door de coronamaatregelen minder efficiënt kunnen doen omdat er anders bijvoorbeeld te veel mensen bij elkaar zijn, dan is dat maar zo’, zegt Van IJperen. ‘Ook hebben we de druk van performance contracten gehaald. We wilden dat het werk veilig en kwalitatief goed werd gedaan. De stress wilden we eruit hebben. Het uitlopen van het evenement is minder belangrijk dan het veilig door laten gaan van de turnaround. Het mooiste is dat de impact op productiviteit nauwelijks te becijferen is. Het effect is niet noemenswaardig, het komt niet boven de twee à drie procent uit.’

Toekomst

Dat de impact op productiviteit minimaal is, komt waarschijnlijk omdat bij sommige werkzaamheden juist efficiënter is gewerkt. Inspecties zijn daar een voorbeeld van. Van IJperen: ‘Waar voorheen drie mensen inspectie moesten doen, hebben we nu gevraagd of één persoon het kon doen. Andere inspecteurs zaten thuis of op een andere locatie op het terrein en konden via video of foto’s meekijken. Dat is wonderwel goed gegaan.’

Het is volgens de turnaround event manager iets om mee te nemen naar stops in de toekomst. Net als de spreiding van lunchpauzes. ‘Niet iedereen hoeft tegelijkertijd de fabriek uit als de fluit gaat. Als je het goed organiseert, kan de ene groep best apart van de andere pauze nemen, zonder dat het werk sterk wordt beïnvloed. Spreiding helpt voor de veiligheid, want er zijn minder mensen tegelijk aan het lopen. Maar je krijgt ook geen opstoppingen bij de koffieautomaat of rookhokken. Uiteindelijk ben je dan misschien wel effectiever.’

shell pernis

‘Door de maatregelen rondom Covid-19 leek de veiligheid waar we normaal altijd uitgebreide plannen voor hebben nu minder aandacht te krijgen.’

Ook de nieuwe indeling van de dagshift en avonddienst is goed bevallen. De avonddienst is gevraagd eerder te komen zodat medewerkers helemaal omgekleed buiten stonden voor de startwerkbespreking, voordat de dagshift in de kleedkamers kwam. Van IJperen: ‘Uiteindelijk waren ze al helemaal paraat en konden ze het werk van de dagdienst gelijk overnemen. We gaan evalueren of we dit in de toekomst willen blijven doen.’

Niet inboeten op veiligheid

Terugkijkend op de onderhoudsstop is Van IJperen tevreden. Niemand is besmet geraakt tijdens de turnaround en er zijn geen grote veiligheidsincidenten voorgekomen. Op veiligheid moet niet worden ingeboet en dat is volgens Van IJperen nu wel een gevaar. ‘Door de maatregelen rondom Covid-19 leek de veiligheid waar we normaal altijd uitgebreide plannen voor hebben nu minder aandacht te krijgen. Gelukkig hebben we dat tijdig ingezien. De basis moet natuurlijk wel blijven.’

Dat heeft hij ook aan andere bedrijven meegegeven die het plan dat Shell bij de Veiligheidsregio indiende wilden inzien. ‘We zijn daar heel vrijgevig in geweest omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We zijn concurrenten, maar ook collega’s. Daarnaast willen we de BV Nederland helpen door toeleveringsbedrijven en aannemers aan het werk te houden. Dat is belangrijk voor de continuïteit van die bedrijven.’

Wat is er gedaan tijdens de onderhoudsstop?

Tijdens de zesjaarlijkse onderhoudsstop heeft Shell Pernis aan tien fabrieken gewerkt. Die zijn van binnen en buiten geïnspecteerd en verbeterd. Onder andere vaten, torens en warmtewisselaars zijn geïnspecteerd, vervangen en gereinigd, zodat ze er weer drie tot zes jaar tegenaan kunnen. Daarnaast heeft Shell tijdens de stop onder andere een grote strippenkolom van 32 meter vervangen. De capaciteit van de nieuwe kolom is groter dan de oude.Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa. De 66 fabrieken op het terrein verwerken samen twintig miljoen ton olie per jaar. Vorig jaar heeft het bedrijf ook al dertien fabrieken onder handen genomen tijdens een onderhoudsstop in februari en maart.

Hopelijk heeft u allen een gezonde en fijne zomer gehad. We hebben weer een goedgevulde editie van Petrochem voor u gemaakt! Om zich heen zag Shell Pernis veel bedrijven hun onderhoudsstop uitstellen vanwege corona. Heel even overwoog ze hetzelfde te doen. Uiteindelijk zette ze haar turnaround in mei toch door. Het plan dat Shell indiende bij de Veiligheidsregio dient nu voor veel andere bedrijven als inspiratie.

En verder in dit nummer:

Voor Vlaanderen en Nederland liggen er voldoende kansen in de energietransitie, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof, CCS en wind op zee. Nederlandse consul-generaal in Antwerpen Bert van der Lingen: ‘Het zou mooi zijn als we partijen bij elkaar kunnen brengen.’

In juli keurden de Europese leiders een voorstel goed om vanaf 2023 CO2-belasting te heffen op geïmporteerde goederen. Daarmee zou de decarbonisatie van de Europese industrie wel eens een versnelling kunnen krijgen.

De nieuwe poging van BP om minder op fossiele bronnen te leunen lijkt serieuzer dan twee decennia geleden. Hoe zit het met andere oliebedrijven? Willen ze net als BP richting duurzame energie of slaan ze juist een andere weg in?

Geen suikerproducent, maar bietenverwerker. Dat is Cosun Beet Company, tot voor kort bekend als Suiker Unie. ‘Het lijkt een nuance, maar het is een groot verschil’, zegt plantmanager Luc Kroes.

Thema: Procesautomatisering

Hoewel digitale simulaties van de fysieke wereld niet nieuw zijn, is de daadwerkelijke koppeling van de twee werelden dat wel. Een digital twin kan de industrie helpen om complexe systemen zoals een petrochemische plant te optimaliseren met behulp van kunstmatige intelligentie.

Petrochem 5 ligt 8 september bij de lezers op de mat. U kunt het blad nu ook tijdelijk alvast online lezen!

Shell Moerdijk start eind augustus met groot onderhoud. Het gaat om onderhoud aan een van de fabrieken. Dit zou eigenlijk in mei al hebben plaatsgevonden, maar is toen uitgesteld.

In april maakte het bedrijf bekend het onderhoud dat gepland stond voor mei uit te stellen. Shell Moerdijk is een essentiële schakel in de keten ‘Rotterdam en België/Duitsland’. Het uitstel van groot onderhoud langs deze lijn heeft geleid tot onze beslissing om ook tot uitstel over te gaan. ‘Zo zorgen we ervoor dat er juist in deze coronatijden geen kinken komen in de vitale processen en productleveranties’, schreef Shell in april.

Tijdens de stop komen 700 extra mensen op de site. Door het uitstel kan Shell Moerdijk de RIVM-maatregelen nog beter doorvoeren. In een filmpje van het bedrijf zegt Cornee van der Wel (turn around event manager) dat ze hebben kunnen leren van stops op de eigen site en de turnaround bij Shell Pernis.

‘Het lijkt op de foto’s misschien een bescheiden fabrieksonderdeel, maar met zijn diameter van ongeveer zeven meter én een gewicht van vijfenvijftig ton was de nieuwe top van onze crudetoren niet zomaar even omhoog getakeld.’ Met deze post op LinkedIn hield Zeeland Refinery haar volgers onlangs kort op de hoogte van de lopende turnaround. Het bedrijf begon half mei met de grote onderhoudsstop en deze duurt ook nog wel tot half juli.

Sommige bedrijven kiezen ervoor om vanwege het coronavirus de niet per se noodzakelijke deelprojecten bij hun stop uit te stellen. Zeeland Refinery heeft echter vastgehouden aan het uitvoeren van alle voorgenomen werkzaamheden. Wel worden deze uitgevoerd met een ruimere planning. ‘Op die manier zijn er minder mensen tegelijkertijd op het terrein aanwezig, zodat we de anderhalve meter afstand beter kunnen hanteren’, vertelt Alex van Schaik, manager HRCS en corona-crisismanager.

Spannend

Toch blijkt het bewaren van die anderhalve meter afstand tijdens sommige werkzaamheden nog best lastig. ‘Daarom hebben we het dragen van helmen met gelaatschermen ingevoerd’, vertelt Van Schaik. ‘Verder verloopt de stop goed en is de sfeer ook goed. We zien dat maatregelen als extra handen wassen en het aanhouden van looprichtingen snel gemeengoed zijn geworden.’

Aankomst van de nieuwe Texas tower in de haven

Wat betreft de aanvoer van materieel en materialen dreigde corona nog wel roet in de planning te gooien, maar tot nu toe zijn er geen echte leveringsproblemen geweest. ‘Het was af en toe wel spannend. Sommige fabrieksdelen, zoals onze nieuwe Texas tower, moesten bijvoorbeeld uit Italië komen en in Italië was een aantal fabrieken enkele weken gesloten.’ De Texas tower, een verticale warmtewisselaar, gaat warmte terugwinnen uit het productieproces van nafta en aromaten.

Hoogste prioriteit

Naast het noodzakelijke groot onderhoud heeft het aansluiten van een derde reactor de hoogste prioriteit tijdens de stop. Deze dertig meter hoge en zeshonderd ton wegende reactor is bijna een jaar geleden al op zijn plek gehesen. Het is de kern van de uitbreiding van de hydrocracker, een investering van zo’n veertig miljoen euro. Dankzij deze uitbreiding kan de kraker straks niet alleen een breder scala aan grondstoffen omzetten, maar ook energie-efficiënter produceren. Zeeland Refinery kan daardoor straks een CO2-reductie van ongeveer tienduizend ton per jaar realiseren.

Daarnaast lopen er ook nog diverse projecten op het gebied van veiligheid, energie, milieu en procesverbetering. Zo heeft Zeeland Refinery twee procestorens vervangen: een zuurwaterstripper en een gasabsorber. De torens zijn meer dan twintig meter hoog en wegen dertig ton. Ze staan in een klein hoekje van de plant tussen leidingen, vaten en equipment. Het verwijderen van de oude torens en het terugplaatsen van de nieuwe torens was daardoor een uitdagende klus.

Extra kosten

Op de voorgrond: de tijdelijke turnaround-parkeerplaats en het turnaround-dorp.

Tijdens de onderhoudsstop zijn er tijdelijk ruim 1.600 extra arbeidskrachten op het raffinaderijterrein werkzaam. Het is al een hele klus op zich om dat in goede banen te leiden. Het implementeren van coronamaatregelen met de stop al in zicht kwam daar nog bij. Zeeland Refinery deed dat in nauwe en goede samenwerking met Veiligheidsregio Zeeland en de GGD. Van Schaik: ‘Het implementeren van alle coronamaatregelen vlak voor de grote stop, heeft in korte tijd wel voor veel werk en extra kosten gezorgd.’

Een groot deel van de extra maatregelen heeft betrekking op het houden van anderhalve meter afstand. Zo zijn acht extra omkleed- en pauzeruimtes op het terrein geplaatst en de werk-, rust- en rookplekken zijn anders ingericht dan gebruikelijk. Tafels zijn verder uit elkaar geplaatst en er zijn tussenschotten geïnstalleerd. Om gedrang te voorkomen in omkleedruimtes en het restaurant, verdeelt het bedrijf medewerkers in verschillende groepen die allemaal in een bepaald tijdvak toegang tot de ruimtes hebben.

(luchtfoto’s: @BlikvanBoven)

Op het hoogtepunt van de coronacrisis besloot Gunvor om de onderhoudsstop van haar raffinaderij in Rotterdam op te schorten. Inmiddels is besloten om de turnaround binnen enkele weken aan te vangen. Daarna kan de raffinaderij op zijn minst weer vijf jaar door.

Een paar maanden geleden was er in de industrie veel meer onzekerheid dan nu over de coronamaatregelen en ook het gedrag van mensen. Inmiddels is de situatie gewijzigd. Zo is meer duidelijk over de mogelijkheden in de industriële omgeving, zijn er meer oplossingen en blijkt dat mensen prima hun gedrag kunnen veranderen. Ook zijn verschillende stops bij andere asset owners die iets later waren gepland, toch begonnen. Met tal van aanpassingen, dat wel.

Meer activiteit

Gunvor heeft de afgelopen maanden gebruikt om met haar contractors te onderzoeken hoe ze wel een stop zonder gezondheidsrisico’s kunnen uitvoeren. Dat resulteerde in een andere planning en extra maatregelen om besmetting te voorkomen. De stop zal langer duren en dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met gemiddeld minder mensen tegelijk op de raffinaderij de werkzaamheden uit te voeren. Oorspronkelijk zouden gemiddeld 2500 mensen op de site gaan werken tijdens de stop, nu zal dat nog niet eens de helft zijn, mogelijk zelfs een derde.

Vijf jaar

Voor de stop is een uitgebreid plan ingediend bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en dat is inmiddels ook goedgekeurd.  De voorbereidingen zijn weer begonnen en de komende weken zal er meer activiteit te zien zijn op de raffinaderij.

Voor de werknemers van Gunvor en ook betrokken contractors is dit het meest positieve nieuws sinds maanden. Het hoofdkantoor van Gunvor laat met deze grote investering zien dat het vertrouwen heeft in de Rotterdamse raffinaderij. In de onzekere raffinagebranche lijkt het voortbestaan van de Rotterdamse raffinaderij met ten minste vijf jaar zeker gesteld.

KPE

Eind maart werd bekend Gunvor de stop aan haar raffinaderij in de Europoort ging opschorten. Toen verwachtte het bedrijf dat de verplichte pauze zeker zes maanden ging duren. Dat lijkt nu dus mee te vallen. Wel lag de raffinaderij vanaf dat moment stil, omdat niet aan verplichte inspectietermijnen kon worden voldaan.

In 2016 nam Gunvor de raffinaderij over van KPE, een dochter van Q8.

Chemiebedrijf Delamine is op Chemiepark Delfzijl afgelopen vrijdag begonnen aan haar voorjaarsstop. Een maand later dan gepland. Een grotere turn around die in het najaar is gepland, begint juist een maand eerder. In september in plaats van oktober.

Het losbarsten van de coronacrisis was voor Delamine reden genoeg om de twee stops die dit jaar waren gepland nog eens goed tegen het licht te houden. Uitvoerig werd gekeken naar de integriteit en ook de inspectietermijnen van de verschillende onderdelen. Dat resulteerde in een andere opbouw van de stops en verschillende verschuivingen.

Kristallisator

Zo was het oorspronkelijke plan dat een nieuwe energiebesparende installatie bij de voorjaarsstop in gebruik zou worden genomen. Dat is nu verschoven naar de grotere stop in het najaar. Een kristallisator en bijhorende destillatiekolom moeten in een veertig meter hoge installatie worden geplaatst. De modulaire staalconstructie daarvoor is al neergezet. Met de planning, voorbereiding en meer recent de fundering is Delamine al bijna een jaar bezig.
De afgelopen tijd is de afronding echter vertraagd. In verband met corona is de aanvoer van het hart van de installatie, de kristallisator, uit het buitenland vertraagd. Pas wanneer deze arriveert, wordt de bouw vervolgd met leidingwerk, instrumentatie tot en met bekabeling.

Volgelaatschermen

De aansluiting en ingebruikname van de nieuwe installatie is daarom noodgedwongen uitgesteld naar de tweede stop dit jaar. Manufacturing Manager Hans Bremer: ‘Je zou kunnen zeggen dat de eerste stop een goede voorbereiding is voor de tweede. In de kleinere voorjaarsstop kunnen we ervaring op doen met de corona-omstandigheden. Daarvan kunnen we profiteren bij de grotere najaarsstop.’ Bij de voorjaarsstop zijn gemiddeld zeventig mensen meer op de locatie van Delamine te vinden. In het najaar gaat het om een paar honderd extra.

Bij de huidige stop worden de RIVM-voorschriften strikt nageleefd. Hiervoor zijn extra voorzieningen getroffen zoals bijvoorbeeld aangepaste looproutes,  gespreide pauzetijden, ruimere kantine- en stopcoördinatie faciliteiten en aangepaste werkinstructies om  zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Dat laatste zal echter niet altijd mogelijk zijn. Als twee monteurs toch voor een klus dichterbij elkaar moeten komen, dan worden volgelaatschermen ingezet. Bremer: ‘Die zullen er vooral voor zorgen dat de drager anderen niet besmet. Een mooi voorbeeld van een nieuwe toepassing van een middel die ergens anders voor is bedoeld, om bijvoorbeeld het gelaat te beschermen tegen chemicaliën.’

Theezakjes

Delamine is een joint venture van Nouryon en het Japanse Tosoh Corporation. Het bedrijf produceert in Delfzijn ethyleenaminen. Het productieproces is gebaseerd op de omzetting van dichloorethaan met ammoniak. Hierbij wordt ook natronloog van de chloorfabriek op het Chemiepark Delfzijl gebruikt.

Ethyleenaminen zitten bijvoorbeeld in papier van theezakjes, koffiepads en tissues, motorolie, asfalt, verfuitharders voor bijvoorbeeld windmolens, purschuim, pilletjes tegen wagenziekte en diverse veterinaire producten.

Als eerste kondigde Shell Pernis half april aan dat ze toch een geplande turn around ging uitvoeren. Inmiddels is de stop in volle gang met een grote hoeveelheid coronamaatrdegelen. Het levert in ieder geval mooie plaatjes op, die Shell regelmatige via social media met ons deelt. 

Half april begon alsnog  de geplande onderhoudsstop bij Shell Pernis. Dit jaar vervangt Shell Pernis tijdens de stop onder andere convectiebanken. Deze zijn onderdeel van de fornuizen en warmen bijvoorbeeld de nafta op tijdens het productieproces. De nieuwe convectiebanken zijn efficiënter en technisch verbeterd. Ze realiseren dezelfde warmteoverdracht als de oude, maar verbruiken minder energie.

Volgelaatschermen

Tijdens de onderhoudsstop werken ongeveer vijftienhonderd mensen extra op het terrein. Om dat in goede banen te leiden, heeft Shell samen met aannemers extra maatregelen getroffen.In het plan om de werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren, heeft Shell de richtlijnen van het RIVM verwerkt. Dit houdt onder andere in dat mensen op 1,5 meter afstand van elkaar werken. Waar dat niet mogelijk is, wordt gewerkt met volgelaatsschermen en andere beschermende middelen.

Kantines en rookruimtes

Daarnaast maakte Shell een analyse van plaatsen waar veel medewerkers bij elkaar komen, zoals in kantines en rookruimtes. Om ook daar 1,5 meter afstand te kunnen handhaven, zijn bijvoorbeeld de lunchruimtes anders ingericht en de pauzes en schema’s in tijd gespreid.

Halveren

Verder wordt er in vaste kleine teams gewerkt om het coronavirus geen kans te geven zich breed te verspreiden. Ook heeft Shell de toegang tot de fabriek sterk beperkt. Op die manier wil het bedrijf het aantal aanwezige medewerkers per moment zo laag mogelijk houden. Dankzij de verspreiding van werkzaamheden heeft Shell het aantal medewerkers op de site bijna kunnen halveren.

Gunvor

Inmiddels zijn in navolging van Shell ook verschillende andere bedrijven met onderhoudsstops begonnen, waaronder Zeeland Refinery en Air Liquide in Rozenburg. Andere fabriekseigenaren hebben – vooral in het begin van de coronacrisis – onderhoudsstops uitgesteld. Denk aan Gunvor in de Rijnmond en Fibrant en OCI Nitrogen op Chemelot.