nieuws

VNCI teleurgesteld in uitkomst REACH

Publicatie

17 nov 2005

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

LEIDSCHENDAM – De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is teleurgesteld over de uitkomst van de vandaag gehouden stemming in het Europees Parlement over het nieuwe Europese stoffenbeleid, dat de naam REACH draagt. 'Hoewel een aantal positieve veranderingen zijn aangebracht, overheerst de teleurstelling. Door bedrijven te verplichten elke vijf jaar opnieuw een vergunning aan te vragen, wordt REACH een bureaucratische belemmering voor ondernemerschap. Dit brengt de Europese chemische industrie in een nadelige positie ten opzichte van andere landen', aldus Colette Alma, algemeen directeur van de VNCI.
Volgens REACH moeten producenten en importeurs binnen elf jaar de gevaren en risico’s van dertigduizend stoffen registreren en beoordelen, zodat risico’s van stoffen beter kunnen worden beheerst en beperkt.
Ronduit teleurstellend vindt de VNCI de stemming in het Europees Parlement op het gebied van de vergunningverlening. Een nipte meerderheid van het Europees Parlement ondersteunt de voorstellen waarbij bedrijven elke vijf jaar opnieuw een vergunning voor stoffen moeten aanvragen. Ook al is eerder aangetoond dat de stoffen in hun gebruik veilig zijn voor mens en milieu. Door de scherpe voorwaarden die aan vergunningen worden gesteld, dreigen maatschappelijk belangrijke stoffen verboden te worden. Daarnaast heeft het parlement ook op een aantal andere punten de regelgeving verder aangescherpt. Het bedrijfsleven wordt hierdoor opgezadeld met onnodige onzekerheid en administratieve lasten, aldus de VNCI in een persbericht.
De VNCI is wel blij dat het Europees Parlement vandaag heeft besloten dat de registratie van stoffen die slechts in kleine hoeveelheden (één tot tien ton per jaar) worden geproduceerd of geïmporteerd in eerste instantie plaatsvindt op basis van al bestaande informatie. Pas als daaruit blijkt dat deze stoffen risico’s voor mens en milieu met zich meebrengen, worden extra testen uitgevoerd.
Positief is de VNCI over de keuze van het Europees Parlement om de samenwerking tussen bedrijven te bevorderen. Gekozen is voor een systeem van preregistratie. Hierdoor is binnen korte tijd duidelijk hoeveel en welke stoffen zullen worden geregistreerd. Daardoor kunnen ondernemingen die belangen hebben bij dezelfde stof met elkaar in contact treden en samen het registratietraject doorlopen. De VNCI is echter ongelukkig over het feit dat deze samenwerking verplicht is. De regeling laat echter wel de mogelijkheid open voor bedrijven om als zij daar gegronde redenen voor hebben (o.a. kosten en bedrijfsgevoelige informatie), af te zien van deze samenwerking. Het delen van informatie uit onderzoeken waarbij dierproeven zijn gebruikt, is overigens altijd verplicht. Het bedrijfsleven wil het gebruik van dierproeven zoveel mogelijk beperken en ondersteunt de verplichting op dit gebied dan ook volledig.
De Vereniging vindt het uiterst belangrijk dat de doelstellingen van REACH gerealiseerd worden, namelijk het waarborgen van een voor mens en milieu veilig gebruik van stoffen mét behoud van het concurrentievermogen van de industrie. De VNCI heeft steeds gesteld dat een werkbaar systeem en een kosteneffectieve uitvoering voor de industrie essentiële voorwaarden zijn om dit te realiseren. De beslissing van het Europees Parlement voorziet niet in deze voorwaarden. Hierdoor blijft REACH niet alleen onnodig bureaucratisch, maar leidt het ook tot grote onzekerheid voor bedrijven. Het kan betekenen dat bedrijven vanuit die onzekerheid investeringen zullen stopzetten of stoffen uit productie zullen nemen. Dat beperkt de kansen van de chemische industrie en haar afnemers ernstig.
Op korte termijn zullen ook de Europese ministers zich in de Europese Raad voor Concurrentievermogen uitspreken over REACH. De VNCI verwacht dat de Raad de zorgen van de industrie deelt en de kostenverhogende en bureaucratische elementen uit de stemming in het Europees Parlement zal repareren. Dit betekent dat de nieuwe chemiewet volgend jaar in de tweede lezing opnieuw onderwerp zal zijn van een stevig debat, waardoor het bedrijfsleven nog langer in onzekerheid blijft over de uiteindelijke vorm van REACH.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.