De VOMI Safety eXperience Award

Veiligheid is al jaren één van de belangrijkste thema’s binnen de procesindustrie. Het veiligheidsbeleid wordt doorgaans vastgesteld op managementniveau, maar wat merken de man en de vrouw op de werkvloer hiervan?

Voor VOMI, de branchevereniging voor dienstverleners in de procesindustrie, is dit reden geweest voor het inleven roepen van de VOMI Safety eXperience Award (SXA). Deze award wordt uitgereikt aan de opdrachtgevers waar de veiligheidsbeleving van de monteurs en onderhoudswerknemers het hoogst is. Deze award is in 2015 voor het eerst uitgereikt.

De gedachte achter de VOMI SXA
Op verschillende sites van opdrachtgevers, wordt de werknemers van VOMI lidbedrijven gevraagd naar hoe zij veiligheid in de dagelijkse praktijk ervaren. Neemt de opdrachtgever altijd haar verantwoordelijkheid? Zijn onveilige situaties bespreekbaar? Middels dit soort vragen worden meerdere werknemers op verscheidende functies gevraagd naar hun ervaringen. Zo geeft de VOMI een stem aan een bijzonder belangrijke groep: de mensen voor wie de mate van veiligheid letterlijk en figuurlijk van levensbelang is.

De top drie van opdrachtgeverlocaties welke als het meest veilig worden ervaren, strijden onder het oog van een vakjury om de titel van winnaar Safety eXperience van het jaar. De ontknoping van deze verkiezing vindt plaats tijdens Deltavisie 2017, het jaarcongres van het Petrochem platform. De verantwoordelijken van de drie genomineerde opdrachtgeverlocaties verzorgen tijdens het congres een pitch over de veiligheidscultuur op hun locatie. De VOMI hoopt zo niet alleen het veiligheidsgevoel van de man en vrouw op de vloer te belichten, maar deze uiteindelijk ook te verbeteren. Opdrachtgevers en VOMI kunnen de dialoog aangaan om te achterhalen hoe de veiligheidservaringen van de uitvoerende aannemers op het terrein verbeterd kunnen worden om volgend jaar tot een hogere score te komen.

Over VOMI
VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. Met haar kernwaarden kwaliteit en veiligheid, zet de vereniging zich in om onderhoudswerkzaamheden in de procesindustrie veiliger en van hogere kwaliteit te maken. VOMI behartigt de collectieve belangen van haar leden met name op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbeidsmarkt. VOMI treedt hierbij op als gesprekspartner richting stakeholders zoals VNCI, VNPI, Deltalinqs, Profion etc. VOMI is vertegenwoordigd in het SSVV bestuur. VOMI neemt deel aan het programma Veiligheid Voorop van VNO-NCW.

Air Liquide Rozenburg wint VOMI Safety eXperience Award 2019

Air Liquide Rozenburg werd donderdag 20 juni, tijdens het congres Deltavisie, uitgeroepen tot winnaar van de VOMI Safety eXperience Award 2019. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan het bedrijf waar werknemers van dienstverleners de beste veiligheidsbeleving hebben. Volgens de jury waren zowel Air Liquide Rozenburg, als de twee andere genomineerden, Attero Wijster en VARO Energy, onderscheidend op het gebied van de menselijke maat, pragmatische instelling en gelijkwaardigheid.

Voor de VOMI, de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie, is veiligheid al vele jaren een van de speerpunten. ”Safety first’ moet geen loze kreet zijn. Dit thema moet continu op de agenda staan bij zowel asset owners als contractors. Bij de directie en op de werkvloer’, legt Jeroen Maan uit. ‘Daarom is deze wedstrijd ook zo belangrijk. Het raakt alle lagen. Er ontstaat dialoog over safety en dat is wat we graag willen.’

Talking makes sense
Air Liquide Rozenburg produceert waterstof, koolmonoxide en stoom voor de chemische industrie. Op de site staan zeven verschillende installaties die onafhankelijk van elkaar in stop gezet kunnen worden om onderhoud te kunnen plegen. ‘Dat betekent dat bepaalde installaties, en ook de flare, gedeeltelijk in bedrijf blijven tijdens een stop. De LOTO vraagt daarom dus om extra aandacht’, vertelt Kees Raats, turnaround leader in de film die tijdens het congres wordt getoond. De zorgvuldige voorbereiding van een stop, de uitvoering – en hoe veiligheid hier doorlopend een aandachtspunt is – en de insteek voor de evaluatie hebben de jury overtuigd van het feit dat ‘safety first’ bij Air Liquide Rozenburg in het dna zit. Op de site is het concept ‘talking makes sense’ geïntroduceerd. ‘Hiermee sporen we mensen aan om met elkaar in dialoog te gaan over veiligheid’, legt site manager André Rekveld uit. ‘Om hiertoe te komen voeren we gedragsobservaties uit. Daarbij vinden we het belangrijk dat we niet alleen de negatieve dingen benoemen, maar zeker ook de positieve dingen.’

Positief
Dit is iets dat de jury zeer aanspreekt. ‘Het is ook de reden waarom we deze award in het leven hebben geroepen’, vertelt Jeroen Maan, die over één week officieel de rol van voorzitter van de VOMI overneemt van Ruud van Doorn. ‘Het onderwerp moet niet alleen besproken worden op het moment dat er iets vervelends gebeurt. Laten we ook positief zijn over de dingen die wel goed gaan.’
De drie bedrijven die dit jaar zijn genomineerd door de VOMI leden zijn gekozen omdat de contractors zich hier veilig voelen en omdat deze bedrijven hebben laten zien dat ze op het gebied van veiligheid stappen maken. ‘We hebben de leden uitgedaagd om bedrijven te nomineren die een ontwikkeling hebben doorgemaakt op het gebied van veiligheid. De focus lag dit jaar op just-culture. Is er ruimte en voldoende openheid om elkaar op een gelijkwaardige manier aan te spreken. Hierbij gaat het vooral over het rechtvaardigheidsgevoel dat mensen beleven.’

De winnaar
Vorig jaar werd de award gewonnen door Neste Netherlands en dit jaar wint Air Liquide Rozenburg het dus van VARO Energy en Attero Wijster, maar ook van deze bedrijven was de jury onder de indruk. Maan: ‘Alle genomineerden vielen op vanwege hun prioriteit voor de menselijke maat, pragmatische instelling en gelijkwaardigheid.’ Air Liquide Rozenburg nam uiteindelijk de award mee naar huis. ‘Bij Air Liquide Rozenburg zagen we veiligheid in gedrag en procedures terugkomen. Er is hier volop ruimte om in gesprek te gaan over veiligheidsissues. Er is een sfeer en een cultuur om volop in gesprek te gaan over alle onderwerpen vanuit wederzijds respect. Indien er gesanctioneerd wordt, dan wordt hier op een transparante wijze over gecommuniceerd binnen de gehele organisatie, inclusief contractors. Openheid, transparantie en rechtvaardigheid versterken hiermee oprecht de just culture.’

Neste wint VOMI Safety eXperience Award 2018

‘Veiligheid is geen wedstrijd!’ was de stellige mening van Hanno Schouten, site director Neste Netherlands BV. Toch was hij uiteraard blij dat de Rotterdamse raffinaderij tijdens Deltavisie 2018 werd uitgeroepen tot winnaar van de VOMI Safety eXperience Award.

Eigenlijk voelde Hanno Schouten zich al een winnaar puur door de nominatie. ‘De waardering van de aannemers die hieruit blijkt, is de erkenning. We zijn zeer vereerd met de nominatie en enorm blij dat we zelfs als winnaar uit de bus zijn gekomen.’

Genomineerden
Neste Netherlands verkeerde in goed gezelschap. De NAM, asset Groningen, die vorig jaar deze award in de wacht sleepte, was opnieuw bij de laatste drie geëindigd. En ook FrieslandCampina in Veghel kreeg bezoek van de jury, bestaande uit bestuursleden van de VOMI, branchevereniging van dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie. Juryvoorzitter Ruud van Doorn: ‘Dit zijn de drie koplopers, maar gelukkig gaat het op veel meer sites hartstikke goed.’ Volgens Van Doorn sprong Neste Netherlands eruit vanwege het handelen vanuit authentiek vertrouwen in vakmanschap. ‘Oprecht vertrouwen, echt vakmanschap gebaseerd op diepgeworteld respect over en weer.’

Vakmanschap
Bij Neste Netherlands is veiligheid een voorwaarde voor de bedrijfsvoering. Elke werkdag wordt aandacht besteed aan de risico’s. Hanno Schouten: ‘De risico’s vormen de basis voor hoe we de werkzaamheden uitvoeren.’ Ook is er eens per week een uitgebreid risico-overleg, een gesprek tussen Neste medewerkers en aannemers. ‘Hier wordt gekeken of er risico’s zijn die vragen om een eigenaar en een opvolgingsplan.’ Op deze manier wordt de kennis en het vakmanschap van de werkvloer ingezet om de veiligheid nog verder te verbeteren. ‘Dat zijn de vakmensen. Zij weten hoe het moet en hoe het beter kan.’

Veiligheidsplan
Voor Neste Netherlands is het winnen van deze VOMI Safety eXperience Award ook een bevestiging dat de koers die drie jaar geleden is ingezet, inderdaad de juiste weg is. ‘Drie jaar geleden hebben we een veiligheidsplan opgesteld. In de planning staat letterlijk: ‘vergelijk onze veiligheidsprestaties met een externe maatstaf en de inbreng van aannemers’. Deze award kwam als geroepen.’
De award gaat mee naar de Maasvlakte waar ie een ereplekje krijgt. ‘Deze award is voor alle medewerkers op de site. Dit hebben we met elkaar bereikt.’

NAM wint VOMI Safety eXperience Award 2017

Drie finalisten op het podium, gespannen gezichten. Dan het verlossende woord: de Nederlandse Aardolie Maatschappij, asset Groningen wint dit jaar de VOMI Safety eXperience Award. ‘Drie kandidaten die veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, maar de Groningers vielen op doordat ze hun veilige zelf bleven’, aldus juryvoorzitter Ruud van Doorn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het is de derde keer dat de VOMI Safety eXperience Award werd uitgereikt maar volgens juryvoorzitter Ruud van Doorn (CEO van Bilfinger Industrial Services) zaten de finalisten niet eerder zo dicht bij elkaar. ‘Een compliment aan het adres van ExxonMobil, Shell Moerdijk en de Nederlandse Aardolie maatschappij, asset Groningen. Deze bedrijven steken alle drie boven het gemiddelde uit als het gaat om het creëren van een veilige werkomgeving voor eigen mensen èn contractors.’

Consortium
Namens de Nederlandse Aardolie Maatschappij, asset Groningen vertelde operations manager Carl Schmitz de aanwezigen hoe op de Groninger velden wordt samengewerkt met aannemers. ‘Het onderhoud, modificaties en incidentele projecten worden uitgevoerd door het consortium GLT-Plus. Het consortium wordt gevormd door Stork, Yokogawa, Siemens en Jacobs maar zodra deze medewerkers hier het hek binnen lopen, zijn ze onderdeel van het team Groningen. De kleur van de overall is niet belangrijk.’ Die gelijkheid is volgens Schmitz essentieel om de veiligheid te kunnen waarborgen. ‘Het gaat om vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Wanneer je elkaars gelijke bent, durf je elkaar over en weer aan te spreken als het gaat om veiligheid.’

Juryrapport
De jury, die alle locaties heeft bezocht en daar volop met aannemers in gesprek is gegaan, heeft de deelnemers beoordeeld op vijf thema’s: empowerment, hoe is de prioritering voor veiligheid, de veiligheidscultuur, de communicatie onderling en de communicatie vanuit het management. Deze thema’s komen voort uit de NOSACQ vragenlijst, een wetenschappelijke aanpak van het inventariseren van het veiligheidsklimaat. Van Doorn: ‘De focus lag vooral op het thema veiligheidscultuur. Dit is toch wel een overkoepelend thema. Het gaat hier over gelijkwaardigheid, openheid, in hoeverre worden contractors serieus genomen en wordt er iets gedaan met verbetersuggesties?’

Bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij bleek duidelijk dat wordt geïnvesteerd in voorbereiding. Ook kreeg de jury terug van de contractors, die op de site aan het werk waren, dat zij letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. Werkruimte – niet al het werk hoeft op een postzegel te worden uitgevoerd – en de ruimte om je zegje te doen.

Luisteren
Binnen de Nederlandse Aardolie Maatschappij is er maandelijks een veiligheidsoverleg waar iedereen die binnen het hek is, verplicht aan moet deelnemen. Verder worden onder de noemer ‘Let’s talk safety’ lunchsessies gehouden waarbij NAM’ers en contractors vanuit alle lagen met elkaar aan tafel zitten. Ook zijn er LMRA afspraken en Toolbox meetings. Schmitz: ‘We luisteren naar elkaar. Als je er niet op deze manier mee om gaat dan is het credo ‘veilig werken’ slechts een poster aan de muur en gaat het nooit werken.’ Vlak voordat hij tot winnaar werd uitgeroepen gaf Schmitz de aanwezigen in de zaal mee dat de volgende stap minstens zo belangrijk is: ‘Als iets wordt uitgesproken, wordt het ook opgepakt. Dan nemen we het mee in het overleg en gaan we daadwerkelijk zorgen dat we de dingen beter en veiliger doen.’

In 2015 was SABIC Geleen de eerste winnaar van de VOMI Safety eXperience Award. Vorig jaar viel deze eer te beurt aan ExxonMobil, die in alle drie de edities behoorde tot de top drie van genomineerden. Vanaf vandaag staat de Nederlandse Aardolie Maatschappij, asset Groningen een jaar lang te boek als het bedrijf waar werknemers van dienstverleners de beste veiligheidsbeleving hebben. Schmitz: ‘En eigenlijk hebben we allemaal gewonnen want de NAM is voor 50 procent eigendom van Shell en voor 50 procent van ExxonMobil. We  zijn allemaal winnaar.’

ExxonMobil Botlek wint VOMI Safety eXperience Award 2016

ExxonMobil Botlek is donderdagavond 16 juni 2016 tijdens Deltavisie, het jaarlijkse evenement van het Petrochem platform, uitgeroepen tot winnaar van de VOMI Safety Xperience Award. Deze prijs wordt uitgereikt aan het bedrijf waar werknemers van dienstverleners de beste veiligheidsbeleving hebben. De andere finalisten waren AEB Amsterdam en Shell Pernis.

exxonmobilVeilige opdrachtgevers
De directies van de VOMI-bedrijven hebben elk een aantal opdrachtgevers aangedragen waarvan zij vinden dat het veilige opdrachtgevers zijn. Na een gedegen voorselectie is er een top 15 van opdrachtgeverlocaties tot stand gekomen. Bij deze 15 opdrachtgevers zijn in totaal ruim 450 enquêtes afgenomen met uiteenlopende vragen waarmee de veiligheidsbeleving van de werknemers wordt getoetst. Geeft de opdrachtgever het goede voorbeeld? Kun je hier alles zeggen? Is veiligheid altijd het belangrijkst? Neemt de opdrachtgever altijd haar verantwoordelijkheid? Zijn onveilige situaties bespreekbaar? Hiermee wordt de veiligheidsbeleving van de belangrijkste doelgroep getoetst: de mensen voor wie de mate van veiligheid letterlijk en figuurlijk van levensbelang is.

ExxonMobil Botlek
raymond-van-der-horstUiteindelijk kreeg ExxonMobil de beste beoordeling. Bij de geïntegreerde raffinage- en chemielocatie van ExxonMobil in de Botlek draait alles om systemen. Zo zit het van origine Amerikaanse bedrijf in elkaar. Ook veiligheid wordt op een zeer systematische manier aangepakt. Daarbij draait veel om het zogenoemde Loss Prevention System (LPS), dat voormalig Exxon-medewerker Jim Bennet dertig jaar geleden ontwierp en verbeterde binnen zijn bedrijf LPS Inc. Bij ExxonMobil in de Botlek is dit systeem anderhalf jaar geleden ingevoerd en volgens het bedrijf, dat vorig jaar ook al finalist was, werpt het momenteel al zijn vruchten af.

Bij LPS draait het vooral om communicatie over veiligheid op ieder niveau in de organisatie. Continu vinden er gesprekken plaats tussen de medewerkers, die van contractors incluis. Vakmensen kunnen op die manier van elkaar leren van near misses en door elkaar bijvoorbeeld te observeren. Hoe wordt het werk gedaan en gebeurt het ook veilig? Op die manier ontstaat een organisatie op basis van vertrouwen. Een organisatie waar medewerkers van zowel ExxonMobil als van contractors het prettig vinden om binnen te werken en constant het idee hebben dat er gezamenlijk, zonder onderscheid wordt gewerkt aan veiligheid.

De award
Na het voorlezen van het juryrapport door VOMI bestuurslid Jeroen Maan overhandigde de voorzitter van de VOMI, Han Blokland, de Vomi Safety Xperience award aan een trotse Sitemanager Raymond van der Horst.