Emissie Nederlandse industrie

Emissieautoriteit: ‘CO2-efficiency Nederlandse industrie amper verbeterd’

De bedrijven binnen de Nederlandse industrie die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) zijn sinds 2018 nauwelijks duurzamer gaan produceren, dat blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). In 2021 zat de Nederlandse industrie 13,8% af van de Europese benchmark, in 2018 was dat 14,9%.

Mark Bressers, directeur-bestuurder van de NEa: “We hebben niet de indruk dat de Nederlandse industrie het gemiddeld genomen slechter doet dan de industrie in andere Europese landen, maar afgezet tegen de eigen nationale klimaatdoelen en de wens tot de top van Europa te behoren is er echt nog veel werk aan de winkel’’.

Benchmark

De grootste CO2 uitstoters binnen de Nederlandse industrie moeten verplicht deelnemen aan het EU ETS. De NEa verzamelt en rapporteert als nationale autoriteit van al deze bedrijven jaarlijks de CO2-uitstoot. Deze worden vergeleken met EU ETS Benchmarks, die gebaseerd zijn op de tien procent meest CO2-efficiënt producerende bedrijven in Europa. Jaarlijks moeten bedrijven hun productiegegevens aanleveren om de CO2-efficiëntie te bepalen.

Uit de cijfers van de afgelopen vier jaar blijkt dat de Nederlandse industrie 6,1 Mton CO2 minder zou kunnen uitstoten als zij zou presteren op het niveau van de benchmark. Dit is bijna 15 procent van de totale uitstoot van de grote industrie. Vooral de olieraffinage, chemische industrie en metaalsector presteren onder het benchmarkniveau.

Grootste uitstoters

De 10 grootste industriële uitstoters zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 4,8 Mton van de in totaal 6,1 Mton CO2 die de industrie meer uitstoot ten opzichte van de Europese benchmarkwaardes. Bressers: “De gehele industrie zal moeten verduurzamen maar bij de grootste uitstoters ligt ook de grootste potentie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft eerder al aangekondigd maatwerk afspraken te willen maken met de grootste industriële uitstoters om te innoveren en verduurzamen. Deze rapportage laat zien dat hier ook de meeste winst te behalen is. De NEa actualiseert deze rapportage jaarlijks zodat we kunnen monitoren wat het uiteindelijke effect is van deze maatwerkafspraken op de CO2-efficiëntie van deze bedrijven.”

Delen:

monique@industrielinqs.nl