Belgian Hydrogen Council

Vlaamse en Waalse waterstofclusterorganisaties bundelen krachten

Regionale clusterorganisaties WaterstofNet en Cluster Tweed hebben de Belgian Hydrogen Council gelanceerd. Hiermee willen ze de positie van België in Europa en op het wereldtoneel als pioniersregio voor schone waterstof consolideren en versterken.

WaterstofNet en Tweed waren tot nu toe apart coördinator van de regionale waterstofclusters in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië. De twee organisaties richten nu samen een nationale waterstofraad op die de verschillende politieke niveaus in België wil overstijgen. De Belgian Hydrogen Council zal de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland promoten. Ook zal ze beleidsmakers adviseren bij het opstellen van regionale en federale waterstofstrategieën.

Waterstofecosystemen

Er was vanuit de Belgische waterstofindustrie vraag naar de oprichting van een nationaal forum, geleid door bedrijven. In Duitsland en Frankrijk bestaan al dergelijke organisaties. De nu opgerichte Hydrogen Council wordt door de waterstofindustrie aangestuurd.  De 150 Belgische leden van de Waterstof Industrie Cluster die sinds 2015 door WaterstofNet wordt gecoördineerd en de 70 leden van de H2Hub Wallonië die sinds 2020 door Cluster Tweed wordt gecoördineerd, zijn automatisch lid van de Belgian Hydrogen Council. De Raad bezegelt dus effectief een partnerschap en verenigt de bestaande industriële waterstofecosystemen in Vlaanderen Wallonië en Brussel die de volledige Belgische waterstofsector vertegenwoordigen.

Werkgroepen

De Raad werkt in thematische werkgroepen aan belangrijke kwesties voor de sector. Geïnteresseerde bedrijven kunnen lid worden van deze verschillende Tasks. Relevante sectorfederaties zoals essenscia, Agoria en FEBEG zijn ook uitgenodigd om bij te dragen aan de Tasks. Acht bedrijven uit de waterstofwaardeketen vormen het bestuur van de Belgian Hydrogen Council. De komende twee jaar zijn dit ENGIE (productie), John Cockerill (technologie), Fluxys (infrastructuur), Port of Antwerp-Bruges (havens & import), ArcelorMittal (industrie), INEOS (industrie) Virya Energy (mobiliteit) en Sirris (onderzoek).

Op de foto de acht CEO’s die de​ Board van de Council vormen en vertegenwoordigers van WaterstofNet en Cluster Tweed: Cedric Osterrieth (ENGIE), Raphaël Tilot (John Cockerill), Raphaël De Winter (Fluxys), Tom Hautekiet (Port of Antwerp-Bruges), Philippe Alboort (ArcelorMittal Belgium), Wouter Bleukx (INEOS), Stephan Windels (Virya Energy), Pieter Jan Jordaens (Sirris), Adwin Martens, Isabel François, Stefan Van Laer (WaterstofNet), Cédric Brüll and Valère Counet (Cluster Tweed).

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl