John Cockerill en Technip Energies richten waterstofbedrijf op

Kabinet: ‘Energiediplomatie om import waterstof te garanderen’

Om de import van waterstof te garanderen zet het kabinet in op energiediplomatie. De overheid wil handelsrelaties op het gebied van energie met een brede groep landen om de leveringszekerheid te garanderen.

Om in de toekomst niet afhankelijk te zijn van een relatief kleine groep landen wil Nederland met zoveel mogelijk landen afspraken maken over de import van waterstof. De belangrijkste pijler van de Nederlandse importstrategie is de ontwikkeling van de voorwaarden om de waterstofmarkt van de grond te krijgen, zoals importterminals, infrastructuur en regulering. Het kabinet wil deze voorwaarden snel op orde hebben, waardoor Nederland een leidende positie in de Noordwest-Europese waterstofmarkt kan innemen.

Energierelaties

Nederland versterkt de energierelaties met zowel buurlanden als landen verder weg die een goede uitgangspositie hebben om hernieuwbare waterstof te produceren en exporteren. Nederland is al waterstofsamenwerkingen aangegaan met Noorwegen, Portugal, Chili, Uruguay, Namibië, Canada, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Australië, Spanje en Saudi-Arabië. Relaties met buurlanden worden belangrijker door de verdere samenvoeging van onze elektriciteits- en gasnetwerken. Zo hebben Nederland en Duitsland afgesproken dat ze de ontwikkeling van grensoverschrijdende infrastructuur voor waterstof gaan versnellen.

Corridors

Om importerende en exporterende regio’s wereldwijd met elkaar te verbinden zijn transportroutes, de zogenoemde ‘strategische corridors’, nodig. Binnen Europa zijn Spanje, Portugal en de Scandinavische landen zoals Noorwegen kansrijk voor export naar Nederland. Buiten Europa richt Nederland zich onder meer op de Golfregio, Noord-Amerika en Afrika. De energiebanden met deze landen worden versterkt door effectieve samenwerking tussen overheden en door het faciliteren van contacten tussen bedrijven om transportroutes op gang te brengen. Voor sommige transportroutes kunnen pijpleidingen op termijn een belangrijke rol spelen, maar voorlopig zal de meeste waterstof internationaal per schip worden vervoerd.

Gas

Het kabinet blijft letten op de leveringszekerheid van energie en onmisbare grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie. Nederland trekt voor de leveringszekerheid van gas vooral in EU-verband op en zet gezamenlijk in op de versterking van de relaties met gas-producerende landen. Daarbij zet Nederland in op het gezamenlijk inkopen van gas via het recent opgezette Europees inkoopplatform. Onlangs heeft de eerste ronde plaatsgevonden, waarbij voor circa 11 miljard kuub aan vraag en aanbod van gas is gekoppeld.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl