Hoe ga je om met waterstof?

Nieuwe subsidieregeling voor kleinschalige elektrolyseprojecten

Het kabinet start een subsidieregeling voor kleinere elektrolyseprojecten voor de productie van waterstof met duurzame energie. De overheid stelt 250 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet wil met dit bedrag vijf tot tien kleinere projecten ondersteunen. De elektrolysecapaciteit zou hiermee met 100 MW moeten groeien.

De subsidieregeling is bedoeld om zoveel mogelijk partijen ervaring te laten opdoen met elektrolyse. Daarom komen alleen kleinschalige projecten – met een capaciteit tot 50 MW – in aanmerking. Door de subsidie beschikbaar te stellen aan meerdere projecten, wordt kennis breder verspreid. Lessen met de technologie en vergunningsprocedures kunnen dan zorgen voor versnelling in de ontwikkeling van volgende projecten.

De subsidie is alleen beschikbaar voor kleinschalige projecten die gebruik maken van wind- of zonne-energie. Het gaat bijvoorbeeld om lokale productie en levering van waterstof aan tankstations, kleine bedrijven en woningen. Ook komen plannen om lokale netcongestie te voorkomen in aanmerking.

De subsidie is bedoeld om het kostenverschil tussen hernieuwbare en fossiele waterstof te dichten. De projecten hebben een maximale looptijd van vier jaar. De regeling wordt eind november geopend. Begin 2024 maakt het kabinet de winnaars bekend.

Voor grotere waterstofprojecten opent het kabinet in het voorjaar van 2024 een tender. Deze heeft een budget van een miljard euro. Dit bedrag komt bovenop bestaande regelingen zoals IPCEI en SDE++.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl