Aramis bereikt FEED-fase

CCS-project Aramis bereikt FEED-fase

Het CCS-project Aramis heeft een belangrijke mijlpaal bereikt en zit nu in de FEED fase (Front End Engineering and Design). De betrokken partners TotalEnergies, Shell, EBN en Gasunie hebben overeenstemming bereikt over de verdere ontwikkeling van belangrijke onderdelen van de benodigde infrastructuur, waaronder de offshore transportleiding en de technische/operationele integratie van de source-to-sink CCS-waardeketen. Hiermee komt de realisatie van het grootste CCS-project in Noordwest-Europa een stap dichterbij.

In de komende periode zal het technisch ontwerp van de transportinfrastructuur van Aramis verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat het ontwerp in 2025 gereed is. Daarna nemen de partijen het Definitieve Investeringsbesluit. Bij een positief besluit start de aanleg van de transportinfrastructuur daarna. Als alle benodigde vergunningen op tijd zijn behaald, is de planning dat het Aramis-project eind 2028 operationeel is. De transportleiding is dan beschikbaar om CO2 vanuit de industrie naar lege gasvelden onder de Noordzee te transporteren.

Annemarie Manger, aangewezen programmadirecteur Aramis: “Ik ben blij dat we het technisch ontwerp nu verder gaan uitwerken in deze FEED fase. Met het bepalen van het definitieve ontwerp én de detaillering van de vergunningsaanvragen komt de realisatie van grootschalige CCS in Nederland weer een stap dichterbij.’

Maasvlakte

De partners van het Aramis-project willen een open access transportinfrastructuur ontwikkelen voor CO2 afkomstig uit de industrie. Het onshore deel van de infrastructuur zal naar verwachting op de Maasvlakte in het Rotterdamse havengebied komen. Vanaf de Maasvlakte zal  de ongeveer 200 km lange Aramis offshore pijpleiding het CO2 naar de platforms van verschillende opslagbedrijven in de Noordzee transporteren. Daar injecteren de aanbieders van de opslagcapaciteit het CO2 en slaan het permanent op in lege gasvelden, 3 tot 4 km onder de zeebodem.

Project-specifieke vereisten

In 2021 startte de conceptuele ontwerpfase van Aramis, na afronding van eerdere haalbaarheidsstudies. De belangrijkste doelen van deze FEED-fase zijn het vaststellen van de technische en project-specifieke vereisten en het basisontwerp, in lijn met de andere ondernemingen in de CCS-waardeketen. Ook wordt een nauwkeurigere inschatting gemaakt van de kosten, duur en planning van het project. Petrofac Facilities Management Limited zal in opdracht van de Aramis-partners het technische ontwerp van de transportleiding maken.

Als de Aramis-pijpleiding operationeel is, kan deze tot 22 miljoen ton CO2 per jaar naar de verschillende opslagvelden in de Noordzee transporteren.

De toekomstige Aramis joint venture is nog in oprichting en onder voorbehoud van goedkeuring van regelgevende instantie. Hierin zouden de vier partijen, Gasunie, Shell, TotalEnergies en EBN elk een aandeel van 25 procent krijgen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl