IVM AEC

Vlaamse afvalverwerker zoekt partners voor CO2-afvang en vergroening site

De afvalenergiecentrale (AEC) van IVM in het Vlaamse Eeklo wil een CO2-afvanginstallatie realiseren en zoekt tevens naar afnemers van restwarmte. Deze plannen passen in de strategische doelstellingen van het bedrijf met het oog op duurzaamheid en circulariteit.

De AEC van IVM heeft een exploitatievergunning tot 2036. De komende jaren wil IVM de site vergroenen en roept geïnteresseerde partijen op om voorstellen in te dienen voor concrete projecten om deze vergroening te realiseren. Ten eerste zoekt het bedrijf naar partners om CO2-afvang te realiseren. Ten tweede zoekt het bedrijf geïnteresseerde partijen om restwarmte of energie die aanwezig is op de site verder in te zetten in bedrijfsprocessen of te vermarkten.

De AEC verwerkte in 2023 ruim 96 kton restafval. Hiermee produceerde het bedrijf 55,7 GWh elektrische energie.

CO2-afvang

Om verder te vergroenen schrijft IVM een concessieopdracht uit om het CO2 uit de rookgassen af te vangen. Hiermee wil IVM de site in Eeklo converteren naar een CO2-neutrale of zelfs CO2-negatieve site. IVM zoekt specifiek naar partners die het afgevangen CO2 kan gebruiken of verwerken in haar eigen bedrijfsproces. Hierbij kan de partner ook de beschikbare restwarmte en geproduceerde stoom gebruiken die op de site van AEC aanwezig is. IVM wil de nieuwe installatie in de loop van 2026 in gebruik nemen. De nieuwe faciliteit zou moeten leiden tot een CO2-reductie van 50.000 ton CO2.

Restwarmte

IVM lanceert tevens een marktverkenning om haar restwarmte en energie optimaal te benutten en de site verder te vergroenen. De twee verwerkingslijnen produceren samen ongeveer 40 ton stoom per uur. De afvalverwerker zoekt nu externe partners die de restwarmte kunnen gebruiken in nieuwe activiteiten. Zij zouden zich kunnen vestigen op de terreinen die naast de AEC gelegen zijn. IVM denkt hierbij aan een divers palet aan partners. Dat kunnen partijen zijn die verschillende materiaalstromen kunnen hergebruiken of verwerken die IVM inzamelt op haar recyclageparken. Ook kunnen het partijen zijn die de groene elektriciteit of warmte die beschikbaar is kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor de productie van waterstof. Ook zijn andere voorstellen in het kader van de circulaire economie welkom, aldus de afvalverwerker.

Plaatsingsprocedure

Na deze marktverkenning wil IVM een plaatsingsprocedure uitschrijven, waarbij ze een partner zoekt voor de bouw en exploitatie van eventuele installaties met het oog op de vergroening van de site. IVM geeft aan dat er een terrein van een paar hectare beschikbaar is voor de projecten. Ook beschikt IVM over technische ploegen voor exploitatie en onderhoud.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl