Haven Antwerpen

Vlaamse industrie en overheid tekenen pact voor de toekomst

De vier grootste Vlaamse industriefederaties – essenscia (chemie en life sciences), Agoria (technologie), Fedustria (textiel, hout en meubel) en Fevia (voeding) – hebben op de allereerste Vlaamse Industrietop het ‘Toekomstpact voor de Vlaamse industrie’ ondertekend met de Vlaamse regering.

Het document benadrukt het belang van de industrie als pijler voor welvaart en werkgelegenheid. En onderschrijft de cruciale rol van de industrie in grote maatschappelijke uitdagingen zoals digitalisering, de energie- en klimaattransitie en de circulaire economie. De brancheverenigingen en de overheid zetten in op een ambitieus industriebeleid dat richt op concurrentiekracht, innovatie, talent, transitie en een attractief investeringsklimaat.

Samenwerking

Bij de eerste Vlaame Industrietop waren meer dan 300 CEO’s van Vlaamse industriële ondernemingen aanwezig. Tijdens deze top gaf de Vlaams minister-president Jan Jambon aan dat er naast een duurzaamheidsagenda ook een industriële agenda moet komen. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen overheid en industrie. ‘Met het Toekomstpact dat we nu samen ondertekenen, leggen we een duidelijk pad vast voor een duurzame, performante en sterke industrie in Vlaanderen.’

Dat onderschreef ook Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk: ‘Het Toekomstpact speelt in op vijf concrete en diverse bouwstenen. We geven daar ook concrete uitvoering aan. Gisteren werd daarom door de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, een transitie-instrument goedgekeurd dat bedrijven moet ondersteunen in hun investeringen in grootschalige CO2-besparende technieken. We zetten hiermee een belangrijke stap om de industriebedrijven te ondersteunen in hun klimaattransitie.’

De competitiviteit van de Vlaamse industrie staat onder druk vanwege opeenvolgende crisissen, geopolitieke conflicten, hoge loon- en energiekosten, stagnerende productiviteit, een onzeker vergunningenbeleid en de krapte op de arbeidsmarkt. Met het ‘Toekomstpact voor de Vlaamse industrie’ willen de Vlaamse regering en de betrokken industriefederaties daar een doeltreffend antwoord op bieden met de ambitie om van Vlaanderen een industriële en innovatie topregio in Europa te maken.

Industrial Deal

Volgens Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen moet de industrie alle kansen krijgen om in Vlaanderen verder te groeien: ‘Internationale concurrentiekracht, rechtszekerheid voor investeringen, innovatie nog sterker stimuleren, minder regeldrift, extra inzetten op STEM-onderwijs en levenslang leren, een technologieneutraal en stimulerend industrieel transitiekader. Het zijn stuk voor stuk cruciale bouwstenen voor een duurzame industrie en samenleving. Met het Toekomstpact gaan we samen met de Vlaamse regering de uitdaging aan om daar werk van te maken, op basis van ruim dertig concrete engagementen.’

Het is de bedoeling dat het Toekomstpact ook door toekomstige Vlaamse regeringen wordt voortgezet en heeft ook tot doel om een voorbeeld te zijn voor het Europese industriebeleid. Een grote groep internationale CEO’s drong vorige maand aan op een zogenaamde Industrial Deal voor de Europese Industrie om de internationale concurrentiekracht te versterken.

Industrie roept op tot European Industrial Deal in tien actiepunten

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl