HyGear Arnhem

Bright Renewables, HyGear en UTwente bouwen demonstratie-installatie voor E-methanol

Bright Renewables en HyGear, beide onderdeel van de HoSt Group, gaan samen met de Universiteit Twente het eerste E-Methanol systeem in de Benelux bouwen. Hun gezamenlijke project, “Towards Acceleration and Demonstration of E-Methanol” (TANDEM), ontving in totaal bijna 4 miljoen euro subsidie. Dit is bijna de helft van de totale investering van 8 miljoen euro.

Het project richt zich op de ontwikkeling van technologie voor de productie van e-methanol, als alternatief voor conventionele brandstoffen voor zwaar transport, waaronder schepen en de luchtvaart. Het project duurt vier jaar. Het is de bedoeling dat de partijen in het derde kwartaal van 2025 de eerste hernieuwbare methanol produceren.

Procesintensificatie

In dit consortium ontwikkelt Bright Renewables (Enschede) de methanolreactortechnologie, HyGear (Arnhem) levert een 1MW elektrolyser met Proton Exchange Membrane (PEM) technologie en de Universiteit Twente (Enschede) doet onderzoek naar de warmtewisseling en de opschaling van het proces met behulp van een twin-test reactor. Het innovatieve ontwerp is gebaseerd op procesintensificatie. Hierdoor zijn minder grondstoffen nodig en kan gewerkt worden bij lagere temperaturen. Dit resulteert in een lager energieverbruik en een lagere total cost of ownership.

De totale financiering van het project komt van GroenVermogenNL, ondersteund door het Nationaal Groeifonds. De samenwerkende partijen ontwikkelen alle tussenstappen en benodigde technologieën zelf in nauwe samenwerking met de universiteit.

Congestieproblemen

De installatie krijgt een capaciteit van 500 ton E-methanol per jaar. De partijen bouwen het systeem op het terrein van HyGear in Arnhem. Het proces maakt gebruik van afgevangen (biogeen) CO2 en in Nederland geproduceerde duurzame elektriciteit uit zonne- en windenergie. Het e-methanol-systeem is bedacht voor kleinschalig gebruik en kan worden opgezet in de buurt van lokale zonne- of windmolenparken. Het kan direct gebruik maken van duurzame elektriciteit. Hierdoor kan het een oplossing zijn voor congestieproblemen op het elektriciteitsnet. De onderzoekers berekenden dat dit systeem jaarlijks genoeg duurzame brandstof kan produceren voor een groot binnenschip dat 30.000 km aflegt met 10.000 containers aan boord.

Decentraal

De partijen willen onderzoeken hoe voorspelbaar de reactor presteert onder de wisselende beschikbaarheid van duurzame energie. ‘De mogelijkheid om overtollige duurzame elektriciteit op te slaan in de vorm van methanol, helpt bij het minimaliseren van netwerkcongestie, maximaliseert het potentieel van zonne- en windparken en levert een CO2-neutrale brandstof’, aldus Wim Brilman, hoogleraar aan de Universiteit Twente.

Dit systeem is ontworpen om decentraal methanol uit CO2 te produceren. De onderzoekers verwachten dat er in 2030 in Nederland 2,1 Mton biogene CO2 beschikbaar zal zijn. Door de productie van methanol direct bij de eindgebruiker te decentraliseren, is er minder transport nodig, wat de efficiëntie en duurzaamheid van het systeem verder verbetert.

Delen:

monique@industrielinqs.nl