Nouryon verduurzaamt zoutproductie met groene stoom van Twence

De zoutproductie van Nouryon in Hengelo wordt verder verduurzaamd door levering van duurzame stoom uit de biomassa-energiecentrale van Twence. De twee bedrijven tekenden maandag een overeenkomst. Hiermee kan Nouryon circa 50.000 ton CO2 per jaar besparen. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van meer dan 400 miljoen autokilometers.

Knut Schwalenberg, directievoorzitter Nouryon Nederland: ‘Het zout uit Hengelo is onmisbaar voor de Nederlandse en Duitse industrie, maar de productie heeft veel warmte nodig. Daarom zetten wij onverminderd in op groene energie en zien we deze samenwerking met Twence als een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van onze processen en producten.’ Jaarlijks bespaart Nouryon dankzij de stoomtoevoer van Twence 60 tot 80 miljoen kubieke meter aardgas, gelijk aan het gemiddelde verbruik circa 33 tot 45 duizend huishoudens.

Stadsverwarmingsnet

Twence levert sinds 2011 stoom vanuit haar afvalenergiecentrale via een pijpleiding aan Nouryon in Hengelo. Deze stoom, die wordt gebruikt voor de indamping van pekel voor de zoutproductie, wordt voor ruim de helft als duurzaam aangemerkt vanwege het biogene gehalte in restafval. Sinds de ingebruikname van de vernieuwde biomassa-energiecentrale kan Twence ook volledig groen opgewekte stoom leveren.

Warmte uit de biomassacentrale van Twence wordt ook geleverd aan het stadsverwarmingsnet in Enschede en de stoom is beschikbaar voor bedrijven in de omgeving met een grote warmte- of koudevraag. De energie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor koeling, verwarming van gebouwen, of proceswarmte voor industrie.

Delen:
Author