Chemiebedrijven onderzoeken elektrische kraker

BASF, Borealis, BP, LyondellBasell, Sabic en Total hebben samen het Cracker of the Future Consortium opgericht. De zes chemiegiganten onderzoeken hoe ze gezamenlijk elektrisch aangedreven nafta- of stoomkrakers kunnen ontwikkelen. 

Stoomkrakers bieden een mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen in de industrie te verminderen. Een optie  is om de kraakovens elektrisch te verwarmen in plaats van te vertrouwen op fossiele brandstoffen. Deze route kent wel een aantal uitdagingen. Vooral de technologische en economische haalbaarheid ten opzicht van bestaande krakers zijn belangrijke punten.

Doelstelling

De samenwerking staat in het kader van de trilaterale strategie van Nederland, Vlaanderen en NoordRijn-Westfalen om voorop te lopen in verduurzaming van de chemie. De zes leden van het consortium zijn onder voorzitterschap van de Brightlands Chemelot Campus begonnen met het verkennen en screenen van technische opties. Als een mogelijke technische oplossing wordt geïdentificeerd, bepalen de partijen of ze gezamenlijke ontwikkelingsprojecten willen voortzetten.

Eerder werd al bekend dat bijvoorbeeld BASF onder de naam e-Furnace afzonderlijk elektrificatie van petrochemische installaties onderzoekt. Door het nu gezamenlijk op te pakken, kunnen de zes chemiebedrijven de ontwikkeling versnellen. Bovendien kunnen de kosten per bedrijf naar beneden.

Delen:
Author