Industrie stuurt brandbrief over waterstof in SDE++

Veertien partijen die betrokken zijn bij groene waterstofprojecten schreven een brandbrief naar minister Wiebes van EZK. De bedrijven zijn bang dat de eisen om in aanmerking te komen voor een SDE++ subsidie te hoog gegrepen zijn. Grootschalige waterstofproductie via elektrolyse is volgens de partijen niet mogelijk als de minister vasthoudt aan de emissiefactor van 183 gram per kilowattuur. Ook achten de bedrijven een grootschalig elektrolyse-systeem op de korte termijn niet haalbaar.

Veertien bedrijven, waaronder Shell, Nouryon en Yara, schreven een brandbrief naar minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat als reactie op het conceptadvies van het planbureau voor de leefomgeving (PBL) voor de inrichting van de SDE++ regeling. De subsidie is een vervolg van de SDE+ regeling, maar focust zich meer op CO2-besparing binnen de industrie. Het geld voor de regeling komt uit de CO2-heffing die Wiebes eerder bekend maakte.

Emissiefactor 183 gram

De bedrijven vinden het vooral bezwaarlijk dat de minister uitgaat van een emissiefactor van 183 gram per kilowattuur voor een electrolyser. Dit zou betekenen dat een electrolyser meer CO2 uitstoot dan de fossiele installaties die het vervangt. De partijen gaan er van uit dat de electrolyser wordt gevoed met groene stroom waardoor de CO2-uitstoot op nul komt. Als de minister het advies van het PBL opvolgt, zal groene waterstof volgens de briefschrijvers helemaal buiten de boot vallen.

Ook de schaalgrootte schoot de schrijvers van de brandbrief in het verkeerde keelgat. Hoewel er wel onderzoeken zijn gepland naar gigawatt-electrolysers, zijn er veel kleinere tussenstappen nodig om de techniek te ontwikkelen. De bedrijven benadrukken bovendien dat waterstof een integraal onderdeel is van het energiesysteem. Met name voor de opslag van overtollige windenergie biedt waterstof goede economische en ecologische perspectieven.

Vertraagd

Op basis van de aannames over onder andere de te hanteren emissiefactor en de referentie-installatie verwachten partijen dat de eerste (kleinschalige) groene waterstofprojecten niet (of pas ver na 2020) in aanmerking komen voor SDE++. Partijen zijn daarom bezorgd dat onder deze uitwerking van de SDE++ voor waterstof de benodigde opschaling vele jaren wordt vertraagd.

De brandbrief is ondertekend door Nouryon, Engie, BP, Havenbedrijf Rotterdam, Vattenfall, Shell Nederland, BioMCN, Tata Steel Nederland, Port of Amsterdam, Innogy, Yara, SkyNRG, Groningen Seaports en Gasunie.

Delen:
Author