OM eist 25 miljoen euro van Sabic Chemelot

Het Openbaar Ministerie eist een geldboete van 25 miljoen euro van Sabic op Chemelot. Volgens het OM negeerde het bedrijf een aantal maatregelen die nodig zijn om incidenten en zware ongevallen te voorkomen. Volgens het OM leidde dat tot meerdere incidenten met gewonden. Bij één van de incidenten was zelfs een dode te betreuren.

De officier van Justitie onderstreept dat het bedrijf de gezondheid voor de mens, de veiligheid en het milieu voorop had moeten stellen, zoals het bedrijf aangeeft op haar website.Te meer omdat het één van de grootste werkgevers van Zuid-Limburg is. De zaak tegen Sabic betreft incidenten uit 2015, 2016 en 2019. ‘In 2015 zakte een tankdak in waarbij werknemers, zonder de juiste vorm van bescherming, blootgesteld werden aan giftige, mogelijk explosieve naftadampen. Bovendien leidde dit tot ernstige geuroverlast voor de omgeving. In 2016 lekte een koeler de gevaarlijke stof isobutaan in de buitenlucht. Dit werd te laat opgemerkt en niet tijdig gemeld aan het bevoegd gezag, in dit geval de Provincie Limburg. In december van dat jaar kwamen twee werknemers in direct contact met vlammen tijdens het ontkolen van een naftakraker oven. Een van hen overleed, de ander liep zeer ernstige brandwonden op. Ook bij het vierde incident, in 2019, liep een werknemer zeer ernstige brandwonden op tijdens werkzaamheden aan een naftakrakeroven. De medewerker werd daarbij overspoeld door hete olie met een temperatuur van 200 graden. Er is daarbij 150 tot 200 ton van deze olie in de fabriek gestroomd wat leidde tot bodemverontreiniging’ aldus de officier.

Opzettelijk handelen

De kritiek van de officier is niet mals: Er komt een beeld naar voren van een organisatie die onvoldoende kritisch is. ‘Een organisatie die haar processen niet op orde heeft, haar installaties feitelijk niet op orde heeft, die niet of niet voldoende controleert of onderzoekt, die niet verder vraagt, die nauwelijks toezicht houdt en ook niet lijkt te leren van voorgaande incidenten. Door het niet doen van essentiële risicoanalyses en bijbehorende onderzoeken en door het nalaten van het nemen van essentiële maatregelen in dergelijk gevaarlijke processen, is er volgens de officier sprake van opzettelijk handelen door het bedrijf’, aldus de officier.

De officier spreekt van zeer ernstige feiten waarbij veiligheid, gezondheid en milieu daadwerkelijk fors zijn geschonden. ‘En dit alles over een periode van 4 jaar waarbinnen ook geen verbetering lijkt te zijn opgetreden, eerder het omgekeerde’. Het openbaar ministerie eist een geldboete van 25 miljoen euro voor de feiten.

Andere bedrijven

De komende dagen (8, 10, 13, 16, 17 en 20 november) gaat de behandeling van de zaken door de rechtbank verder. Daarbij worden ook de zaken tegen andere bedrijven op de site van Chemelot behandeld, Het gaat hierbij om Borealis Plastomers, OCI Nitrogen en AnQore. De zaken zijn gekoppeld omdat de locaties onderling zijn verbonden en de milieuvergunningen zijn afgegeven aan een centrale vergunningsorganisatie van Chemelot. Ook tegen de vergunningsorganisatie is een zaak aangespannen.

Verbetermaatregelen

Volgens Chemelot hebben de bedrijven de incidenten onderzocht en geëvalueerd en verbetermaatregelen uitgevoerd. ‘Daarna heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid ze ook nog diepgaand onderzocht en waardevolle aanbevelingen gedaan. Hiermee zijn werkwijzen en processen verder aangescherpt’, aldus Chemelot op haar website

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl