Broeikasgasuitstoot met vijftien procent gedaald

Het CBS meldt dat de broeikasgasuitstoot in 2018 vijftien procent lager was dan in 1990. En dat terwijl de Nederlandse economie sindsdien met tachtig procent is gegroeid. De industrie stootte vorig jaar dertig miljard CO2-equivalenten minder uit dan in het referentiejaar.

In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 189,3 miljard CO2-equivalenten. Dit is twee procent lager dan in 2017 en vijftien procent lager dan in 1990. In 2018 was de Nederlandse economie bijna tachtig procent groter dan in 1990. Sindsdien nam de bevolking met vijftien procent toe.

Om de afspraken in het Klimaatakkoord te halen, is in 2030 een reductie nodig van 49 procent ten opzichte van 1990. De grootste reductieopgave ligt bij de elektriciteitsbedrijven en de industrie. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe emissiecijfers van het RIVM/Emissieregistratie.

CO2-reductie

In 2018 stootte de industrie dertig miljard CO2-equivalenten minder uit dan in 1990. De sectoren gebouwde omgeving en landbouw realiseerden allebei een reductie van zes miljard CO2-equivalenten. Bij de elektriciteitsbedrijven en in de sector mobiliteit was er een toename van zes miljard en drie miljard CO2-equivalenten. Alle vijf sectoren zijn omvangrijker geworden.

Elektriciteitsbedrijven en industrie

Als de sectordoelen gehaald worden, dan zal in 2030 de uitstoot 78,7 miljard CO2-equivalenten lager zijn dan in 2018. Van deze reductie nemen de elektriciteitsbedrijven 42 procent voor hun rekening, de industrie 27 procent, verkeer en vervoer dertien procent, de gebouwde omgeving twaalf procent en de landbouw zes procent. De vervanging van fossiele brandstoffen verkleint de uitstoot in alle sectoren, maar zorgt ook voor een grotere vraag naar elektriciteit. Dit vergroot de opgave voor de elektriciteitsbedrijven om aan de klimaatdoelen te voldoen.

Broeikasgassen

In 2030 dient de broeikasgasuitstoot door de industrie 51 miljard CO2-equivalenten kleiner te zijn dan in 1990. In 2018 is al een reductie van dertig miljard CO2-equivalenten bereikt. Slechts zestien procent van deze reductie komt door een kleinere CO2-uitstoot. De andere 84 procent komt voor de helft door een steeds kleinere methaanuitstoot door afvalstortplaatsen, voor een kwart door het uitbannen van fluorhoudende gassen (eind jaren negentig), en voor een kwart door een kleinere lachgasuitstoot bij de salpeterzuurproductie (in 2008). Hierdoor is het aandeel van CO2 in de industriële broeikasgasuitstoot toegenomen van 63 procent in 1990 naar 87 procent in 2018.

Delen:
Author