Sinterfabriek Thermphos tot ontploffing gebracht

Begin deze week is de sinterfabriek van Thermphos tot springen gebracht. Het veertig meter hoge gebouw kan nu vanaf de grond verder worden geknipt en opgeruimd. Het schoonmaken van het voormalige Thermphos terrein is een complexe klus en duurt nog minstens tot eind 2020. De kosten zijn geraamd op 87,7 miljoen euro.

Thermphos is de voormalige fosforfabriek in de Vlissingse haven. Een verslechtering van de markt voor fosforproducten bracht de fabriek in financiële problemen. Bovendien dreigde VROM Inspectie in 2010 het bedrijf te sluiten vanwege de uitstoot van dioxine en zware metalen als cadmium. Thermphos moest investeren in installaties om de uitstoot afvalstoffen te verminderen. De fabriek ging in 2012 failliet.
Eind 2014 begon de ontmanteling en sanering van de installaties en het terrein. Volgens een eerste planning had eind 2016 het fosforslib in de buizen en leidingen van de installaties verwijderd moeten zijn. Dit bleek echter geen haalbare kaart. Bijna tachtig procent van het materiaal was toen nog aanwezig en het budget was inmiddels volledig gebruikt.

Complexe klus

Het opruimen van het Thermphos-terrein is een complexe klus want nog nergens ter wereld is een fosforfabriek op een zo’n verantwoord mogelijke manier ontmanteld. Inmiddels is voor de sanering van Thermphos een beheersorganisatie opgericht: Van Citters Beheer (VCB). De sanering bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het passief veilig maken van de site. Dit houdt in dat VCB de hoeveelheid aanwezige fosforslik zover terugbrengt dat zeer strenge veiligheideisen niet meer nodig zijn. Het tweede deel is de verdere sanering en schoonmaak van het terrein zodat het opnieuw kan worden uitgegeven.

Fosforslik

De verwerking van het fosforslik gebeurt via voorbewerking in een speciaal daarvoor gebouwde installatie. Een filterpers scheidt fosfor en vaste stof af waarna dit in een verbrandingsoven gaat. Hoewel de gekozen manier van werken volgens externe deskundigen de best mogelijke is, vordert ook nu de verwerking minder snel dan verwacht. Allereerst heeft het bouwen en inregelen van de verbrandingsinstallatie veel tijd gekost. Maar ook bleek dat de hoeveelheid fosforslik op het terrein minstens twee keer zo groot is dan bij aanvang van de schoonmaak was verwacht. Bovendien verouderen de bestaande installaties die nog in gebruik zijn voor het verwerken van het fosforslik.

Sinterfabriek

In de nu tot ontploffing gebrachte sinterfabriek werd voorheen fosfaaterts gemalen en daarna met een kleipap op draaiende schotels tot balletjes ter grootte van een knikker gevormd. Deze werden gedroogd en bij 800 graden Celsius gebakken en weer afgekoeld.

Wilt u meer weten over Thermphos? Bekijk in deze animatie wat waar op het Thermphos terrein gebeurde en welke elementen er tot half juni 2019 zijn gesaneerd.

Delen:
Tags
Author