Wereldwijde CO2-uitstoot niet toegenomen

Het IEA meldt dat in 2019 de CO2-uitstoot voor het eerst niet is toegenomen. Dit kwam met name door het sluiten van kolencentrales, meer hernieuwbare bronnen en de hogere kernenergieproductie. Tegelijkertijd waarschuwt het energieagentschap voor nieuwe stijgingen, met name in de snel opkomende economieën in Azië.

Na twee jaar groei bleef de wereldwijde CO2-uitstoot in 2019 onveranderd op 33 gigaton. Zelfs toen de wereldeconomie met 2,9 procent groeide. Dit was voornamelijk te wijten aan de afnemende uitstoot van elektriciteitsproductie in geavanceerde economieën.  Oorzaak is  de groeiende rol van hernieuwbare bronnen, de overschakeling van steenkool op aardgas en de hogere kernenergieproductie. Andere factoren waren het mildere weer in verschillende landen en de tragere economische groei in sommige opkomende markten. Dit meldt het IEA in een vandaag gepubliceerd rapport.

‘We moeten nu hard werken om ervoor te zorgen dat 2019 wordt herinnerd als een definitieve piek in de wereldwijde uitstoot. En niet als een zoveelste pauze in de groei’, zei IEA-directeur Fatih Birol. ‘We hebben de energietechnologieën om dit te doen, en we moeten ze allemaal gebruiken.’

Grootste daling VS

Een aanzienlijke daling van de emissies in de geavanceerde economieën compenseerde de aanhoudende groei elders. De Verenigde Staten registreerden de grootste emissiereductie per land. Met een daling van 140 miljoen ton, oftewel 2,9 procent. De Amerikaanse emissies zijn nu met bijna één gigaton gedaald ten opzichte van de piek in 2000. De CO2-uitstoot in de Europese Unie is in 2019 met 160 miljoen ton, oftewel vijf procent, gedaald als gevolg van reducties in de elektriciteitssector.

Aardgas

Aardgas produceerde voor het eerst meer elektriciteit dan steenkool. Terwijl elektriciteit uit windenergie bijna in de buurt kwam van elektriciteit uit steenkool. De uitstoot van Japan daalde met 45 miljoen ton, oftewel ongeveer vier procent, het snelste dalingstempo sinds 2009. Dit kwam omdat de productie van recentelijk heropgestarte kernreactoren toenam.

Toename CO2-uitstoot Azië

De emissies in de rest van de wereld zijn in 2019 met bijna 400 miljoen ton toegenomen, waarbij bijna tachtig procent van de toename afkomstig is uit landen in Azië waar de productie van kolengestookte elektriciteit bleef stijgen.

Van kolen naar hernieuwbaar

In de geavanceerde economieën zijn de emissies van de elektriciteitssector gedaald tot een niveau dat voor het laatst werd waargenomen aan het einde van de jaren tachtig, toen de vraag naar elektriciteit een derde lager was dan nu. De kolengestookte elektriciteitsproductie in geavanceerde economieën daalde met bijna vijftien procent als gevolg van de groei van hernieuwbare energiebronnen, de overstap van kolen naar gas, een stijging van kernenergieproductie en een zwakkere vraag naar elektriciteit.

‘Deze welkome stopzetting van de groei van de uitstoot is reden tot optimisme dat we de klimaatuitdaging dit decennium kunnen aanpakken’, aldus Birol. ‘Het is een bewijs dat er schone energietransities aan de gang zijn – en het is ook een signaal dat we de kans hebben om de naald van de emissies op een zinvolle manier te verplaatsen door middel van ambitieuzere beleidsmaatregelen en investeringen.’

Delen:
Tags
Author