De twee noemen het “van levensbelang voor de Limburgse industrie” dat Chemelot juist wordt aangesloten op nieuwe pijpleidingen tussen Rotterdam en het Duitse Ruhrgebied. Ze sluiten zich daarmee aan bij de wens van Chemelot om het buizenstelsel verder uit te breiden. Op die manier hoeven er minder gevaarlijke stoffen per trein hoeven te worden vervoerd. En Chemelot kan daarmee zijn visie om verder te verduurzamen verder uitvoeren.

Verdienvermogen

Daarnaast willen de kamerleden onderzoeken hoe Chemelot kan worden gekoppeld aan de nieuwe geplande grote windmolenparken op de Noordzee. Dat kan door elektriciteits-, of waterstofverbindingen. De stroom kan dan bijvoorbeeld in Rotterdam eerst worden omgezet in waterstof, door elektrolyse van water.

De twee kamerleden vinden een goede aansluiting tussen Rotterdam en de Duitse energiesector en petrochemie via Chemelot “cruciaal voor het verdienvermogen van Nederland”.