Opleiding voor ‘engineer van de toekomst’

De Universiteit Maastricht start in september met een nieuwe bacheloropleiding ‘Circular Engineering’. Deze opleiding zorgt voor een nieuw soort ingenieur die niet geschoold is in één vakgebied, maar over diverse disciplines heen kan kijken, rekening houdt met de footprint van materialen en naast technologie ook gevoel voor maatschappelijke verhoudingen heeft.

De circulaire ingenieurs hebben de kennis en vaardigheden om producten, processen en diensten te ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren om de circulariteit voor een duurzame samenleving en industrie te bevorderen. Dit type engineer denkt multidisciplinair en is in staat om de kloof tussen verschillende disciplines te overbruggen. Omdat het beroep snel veranderd is het bovendien noodzakelijk adaptief te zijn en snel te kunnen schakelen.

Samenwerking met Brightsite
De bètawetenschappen spelen een steeds prominentere rol binnen de UM. Binnen Faculty of Science & Engineering zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe onderwijsprogramma’s gestart en nieuwe instituten opgericht waarbij nadrukkelijk de verbinding met het bedrijfsleven wordt gezocht. Een daarvan is Brightsite, het kenniscentrum voor de transitie in de chemische industrie. Naast het ontwikkelen van innovatieve technologieën en het stimuleren van de commerciële toepassing ervan richt het kenniscentrum zich op onderwijs. Binnen Brightsite’s programmalijn ‘Onderwijs en menselijk kapitaal’ is Circular Engineering de eerste bachelor die van start gaat.

Delen:
Tags
Author