Rapport: Samen optrekken in waterstof gunstig voor Nederland en Duitsland

Een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse waterstofmarkt kan tussen nu en 2050 uitgroeien tot zeven maal de huidige omvang. Dat stellen het Duitse onderzoeksinstituut Forschungzentrum Jülich, het Duitse energieagentschap Dena en TNO na een haalbaarheidsstudie.

In dit HY3-project namen de onderzoekers verschillende facetten van waterstof-waardeketens onder de loep. Zo onderzochten ze hoe waterstofproductie op zee en aan de Nederlandse en Duitse Noordzeekust kan worden verbonden met vraagcentra in zowel Nederland als Duitsland, en dan met name Noordrijn-Westfalen.

Zij stellen een backbone van ruim vijfduizend kilometer leidingen voor, voorzien van maximaal 7,1 miljoen ton waterstof die wordt geproduceerd met offshore windenergie. Om vraag en aanbod gedurende het jaar in evenwicht te houden, is ook import van waterstof nodig en zoutcavernes voor ondergrondse opslag. De onderzoekers denken aan één tot vijf cavernes in 2030, die elk ruimte bieden voor de opslag van ongeveer 250 GWh aan waterstof. Tot 2050 loopt dit aantal op naar ten minste 49 tot 57 cavernes, uitsluitend voor waterstofopslag.

Uit het onderzoek bleek ook dat er door grotendeels gebruik te maken van bestaande aardgasleidingen voor het transport van waterstof in Nederland en Duitsland tot 2030 voldoende transportcapaciteit is. Na 2030 zouden er knelpunten kunnen ontstaan in bepaalde gebieden rond importhavens voor waterstof.

Obstakels

De huidige vraag naar waterstof voor toepassingen in de petrochemische industrie in Noordrijn-Westfalen en Nederland is aanzienlijk, respectievelijk 17 TWh en 41 TWh per jaar. In 2050 zal de totale vraag voor de onderzochte sectoren met een factor 7 gestegen zijn. Bij een gezamenlijke markt wordt deze mogelijke vraag naar waterstof ruim twee keer zo groot. Een grootschalige markt voor groene waterstof heeft dus nog meer kans van slagen.

Naast een gedeelde visie is er voor sector- en grensoverschrijdende projecten een bijzondere mate van samenwerking en ondersteuning nodig en moeten obstakels als gevolg van wet- en regelgeving worden weggenomen, stelt Andreas Kuhlmann, CEO van Dena. ´Wat dat betreft zijn we ook erg blij met de recente aansporing van bondsminister Robert Habeck in Brussel om de Europese samenwerking op het gebied van baanbrekende groene waterstoftechnologie uit te breiden.´

Download hier het rapport.

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl