Video: Rioolbuis Shell Moerdijk hersteld met ‘kous’

In een vijftig jaar oude betonnen rioolbuis op het havengebied Moerdijk is een 2,1 kilometer nieuwe, waterdichte leiding aangebracht. Hiervoor is een nieuw materiaal tegen de binnenkant aangebracht, een zogeheten ‘kousliner’.

Bekijk onderaan dit bericht een video van de werkzaamheden.

De herstelde rioolbuis voert afvalwater van Shell Moerdijk naar de verwerkingsinstallatie van het Waterschap Brabantse Delta. In totaal is de lengte van het afvoersysteem 4,1 kilometer. Gemiddeld gaat er 400 kuub afvalwater per uur doorheen. De leiding vervoert licht verontreinigd water variërend van regenwater tot water dat vrijkomt bij diverse productieprocessen.

Binnenbuis

Als gevolg van een lekkage is een deel van de leiding vorig jaar uit bedrijf genomen. Uit nadere inspectie bleek dat vervanging van de oude leiding noodzakelijk was. De reparatie is gedaan met een zogeheten ‘kousliner’ van glasvezel versterkt epoxy GRE. Dit materiaal wordt door de leiding getrokken en opgeblazen zodat de kous tegen de binnenkant van de leiding zit. Door het materiaal vervolgens met ultraviolet licht te bewerken, hardt het GRE uit en vormt de kous een harde, waterdichte binnenbuis.

Overlast beperkt

Het aanbrengen van de nieuwe leiding is in delen gebeurd. In totaal zijn er 14 ontgravingen gedaan voor het schoonmaken en doorzagen van de oude rioolbuis. Vanuit deze putten zijn 13 afzonderlijke kousliners aangebracht met een lengte van tussen de 150 tot 210 meter. De afzonderlijke delen zijn vervolgens aan elkaar gelijmd met daartussen een inspectieput. Door deze aanpak waren grote graafwerkzaamheden niet nodig waardoor de overlast voor de omliggende bedrijven beperkt kon blijven.
In de komende periode wordt ook het overige deel van de leiding, op het Shell-terrein, geïnspecteerd om te zien of verdere renovatie van de oude betonnen buis noodzakelijk is.

Delen:
Author