Gasunie start met aanleg waterstofnetwerk Nederland

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten maakte vandaag nieuwe plannen bekend voor de aanleg van een landelijk transportnetwerk voor waterstof. Gasunie-dochter HyNetwork Services (HNS) legt het waterstofnetwerk in Nederland de komende jaren aan. Daarna krijgt de aardgasnetbeheerder ook de rol van beheerder van het waterstofnetwerk.

HNS zal tevens een rol spelen in de opslag en import van waterstof. Vanwege de verwachte groei van de productie van waterstof via windparken op de Noordzee, onderzoekt de minister of er ook een publiek waterstofnet op zee moet komen.

Het waterstofnetwerk verbindt in de komende jaren de zeehavens met de grote industriële clusters in Nederland en met opslaglocaties voor waterstof. Ook realiseert HNS verbindingen met Duitsland (Ruhrgebied en Hamburg) en België.

Risico’s

Het kabinet heeft maximaal 750 miljoen euro gereserveerd voor de ontwikkeling van het transportnet. Jetten onderzoekt nog hoe het kabinet eventuele risico’s kan afdekken. Jetten: ‘Er zijn risico’s gemoeid met investeringen in energie-infrastructuur voor markten die zich nog moeten ontwikkelen. Deze infrastructuur moet toekomstbestendig gedimensioneerd worden met het oog op een toenemend aandeel hernieuwbaar opgewekte energie. Tijdelijke of gedeeltelijke leegstand is hierbij niet te vermijden, maar moet wel worden geminimaliseerd. Wachten is echter geen optie want zonder verbindende infrastructuur komen elektrolyse-, opslag- en importprojecten niet tot stand. Ik zoek daarom naar een balans tussen de bereidheid van het Rijk en HNS om ‘voor de markt uit’ het transportnet te ontwikkelen en het zoeken van voldoende commitment vanuit de markt om projecten te realiseren.’

Drie fases

In een eerste verkenning zijn in Nederland 59 bedrijven geïdentificeerd die gebruik willen maken van een waterstofinfrastructuur. De helft wil gas leveren terwijl de andere helft het gas wil inzetten in zijn processen.

Het net zal zoals het er nu naar uitziet in drie fases worden aangepast aan waterstoftransport. In de eerste fase zullen de grote industriële clusters aan de kust worden aangesloten. Zij kunnen dan groene waterstof van windparken gebruiken in hun processen. Deze fase zou rond 2025 of 2026 gereed moeten zijn.

In de tweede fase zal ook Chemelot en het zogenaamde zesde cluster worden aangesloten. Dit zou rond 2027 of 2028 klaar moeten zijn. In de derde en laatste fase sluit HNS het netwerk met een leiding tussen Zeeland en Chemelot. De leiding die men op het oog heeft, komt in 2030 vrij.

Schoon en zuinig

Bij de ontwikkeling van het waterstofnetwerk gebruikt HNS vooral bestaande leidingen die beschikbaar komen omdat er in de komende jaren steeds minder aardgastransport is. Circa 85 procent van het landelijke netwerk zal bestaan uit hergebruikte aardgasleidingen. Na de derde fase kunnen op deze manier nog meer gebruikers en producenten worden aangesloten.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl