Uniper wil syngas-fabriek op Chemelot

Uniper wil op Chemelot een fabriek ontwikkelen voor de productie van syngas. Uniper gaat hiertoe biomassa torrificeren en daarna omzetten in syngas. Bij dit proces komt CO2 vrij, dat kan worden gebruikt om chemicaliën te produceren. Het project bevindt zich nu in de vroege ontwikkelingsfase. Uniper voorziet de eerste operationele fase voor 2027/2028. In de daaropvolgende jaren kan de fabriek dan worden opgeschaald.

Uniper ziet groen gas en elektrificatie als mogelijke routes om chemische processen te verduurzamen. De aanleg van de waterstof-backbone voor Chemelot staat echter gepland voor na 2028 en de uitbreiding van het elektriciteitsnet op Chemelot voor na 2030. In de tussentijd overweegt Uniper om syngas uit getorrificeerde biomassa te gebruiken om de chemische productie duurzamer te maken. Uniper heeft de doelstelling om zijn Europese activiteiten CO2-neutraal te opereren in 2035.

Strategie van Chemelot

Chemelot Executive Director Loek Radix is zeer blij met het voornemen van Uniper. ‘Chemelot heeft de ambitie om de meest duurzame chemiesite van Europa te zijn gebruik makend van de sterke integratie van de site. Zo snel als mogelijk willen we onze fossiele grondstofstromen bestaande uit aardgas en nafta vervangen door hernieuwbare grondstoffen en volledig circulair gaan produceren. In dat opzicht past de syngas centrale van Uniper perfect in de strategie van Chemelot’.

Naast de syngasfabriek op Chemelot ontwikkelt Uniper ook een 200-500 MW elektrolyser voor groene waterstof op de Maasvlakte in Nederland (H2Maasvlakte).

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl