AnQore op de fiets van Chemelot naar Den Haag om emissiereductie te versnellen

Vandaag (woensdag 12 juli) en morgen (donderdag 13 juli) fietst een afvaardiging van het bedrijf AnQore van Chemelot naar Den Haag. Morgen wil het samen met de overheid een intentieverklaring ondertekenen om versneld de broeikasgassen te verminderen. De directeur, Pieter Boon, en drie collega’s vertrekken vanochtend vanuit Limburg.

Boon verklaart de actie: ‘We willen laten zien dat we letterlijk in beweging komen om duurzaamheid te versnellen’. Hij wil hiermee tevens benadrukken dat de afstand tussen Limburg, Chemelot en Den Haag kleiner is dan veel mensen denken.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring spreekt AnQore de intentie uit haar lachgasemissies op de Chemelot site maximaal te reduceren. AnQore heeft hiervoor een specifiek, concreet project waarmee ze de uitstoot veel sneller zal reduceren dan is vastgesteld in de Nederlandse reductiedoelstellingen. AnQore past een specifieke thermal oxidizer toe. Hier worden de restgassen verbrand en alle lachgas en zorgwekkende stoffen afgebroken.

Momenteel stoot AnQore een hoeveelheid lachgas uit die overeenkomt met de emissie van 0,4 megaton CO2 per jaar. Na uitvoering van het project daalt de uitstoot van broeikasgassen van AnQore met 0,4 megaton per jaar.

Andere producenten

Door toepassing van de nieuwe methode zal in de toekomst minder energie nodig zijn dan met de huidige restgasinstallatie. Dat betekent minder lachgas gerelateerde CO₂ en tevens minder CO₂ doordat AnQore minder brandstof hoeft te doseren. ‘Hierdoor zal de CO₂-emissie per kilogram van de door AnQore geproduceerde eindproducten tot de allerlaagste wereldwijd behoren. In de vervaardiging van hun vervolgproducten zullen al onze klanten daar een direct voordeel van hebben’, aldus Boon. Na oplevering van het project gaat AnQore deze technologie actief aanbieden aan andere acrylonitrilproducenten wereldwijd. Doel is daarmee de technologie te vermarkten zodat de hele industrie haar emissies kan reduceren.

Startschot

Chemelot heeft de ambitie om de meest duurzame chemie- en materialensite van Europa te zijn. ‘We lopen nu al voorop en zijn er trots op koploper te zijn. We willen zo snel mogelijk onze fossiele grondstofstromen vervangen door hernieuwbare grondstoffen en volledig circulair gaan produceren’ , stelt Chemelot-directeur Loek Radix. Samen met enkele vertegenwoordigers van de overheid, geeft hij op deze ochtend het startschot voor de fietstocht. Namens de gemeente Sittard-Geleen is wethouder Yvonne Salvino-Meijer (economische zaken)  aanwezig.
‘Uiteraard juichen wij het als lokale overheid toe dat AnQore de lachgas-uitstoot sneller omlaag brengt dan volgens de regels nodig is. Dat is niet alleen goed voor de mensen die in onze gemeente wonen, maar per saldo voor iedereen. Immers, lachgas is van grote invloed op de opwarming van de aarde.’

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl