Brightsite krijgt subsidie voor opschalen plasmatechnologie

Brightsite krijgt een bijdrage van het NXTGEN Hightech project om plasmatechnologie op industriële schaal in te zetten. Plasmatechnologie kan worden gebruikt om methaan om te zetten in waterstof en hoogwaardige koolstoffen, zonder dat hierbij CO2 vrijkomt.

Brightsite doet onderzoek in het plasmalab, maar opschaling is nodig voor toepassing in fabrieksprocessen. Met de subsidie van Het NXTGEN Hightech project, een onderdeel van het Groeifonds, kunnen hiertoe belangrijke stappen worden gezet. Het plasmalab werkt onder andere aan de ontwikkeling van apparatuur voor plasmatechnologie. Het Brightsite plasmalab is in 2021 geopend.

Acetyleen

Brightsite werkt samen met de Universiteit van Maastricht, TNO en Sitech Services aan de opschaling van de technologie. De basis van het plasmaproces is vorige eeuw in Duitsland ontwikkeld. In dit proces kan methaan worden omgezet in waterstof en acetyleen. Het onderzoek van het NXTGEN Hightech project baseert zich op dit proces. De onderzoekers denken dat het mogelijk is om dit proces efficiënter en selectiever te maken. De focus van het onderzoek ligt eerst op omzetting naar acetyleen en de volgende stap zou het rechtstreeks omzetten van methaan naar ethyleen kunnen zijn. Er wordt tevens gekeken naar andere mogelijkheden voor de toekomst. Zo is de technologie veelbelovend voor de productie van kunstmest en kunststoffen binnen de stikstofketen.

Naast de al genoemde partners werkt Brightsite in een consortium van dertien partijen aan dit project. Dit gaat zowel om bedrijven als onderzoeksinstituten. De meeste bedrijven zijn Nederlands, maar ook een Canadees en Duits bedrijf neemt deel in het project.

NXTGEN Hightech wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Dit programma heeft tot 2030 een budget van 1 miljard euro.

Nieuw leven voor industriële plasmatechnologie

Dubbelslag door elektrisch kraken en plasmareactor

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl