basf Steam cracker Ludwigshafen

BASF maakt nieuw kostenreductieprogramma bekend bij presentatie jaarcijfers

BASF maakte vandaag haar cijfers over 2023 bekend. Uit de voorlopige cijfers die het een maand geleden presenteerde bleek al dat de prestaties van het bedrijf flink achteruit zijn gegaan ten opzichte van 2022. De resultaten geven aanleiding tot een nieuw kostenbesparingsprogramma van 1 miljard euro – met name op de site in Ludwigshafen. Dit programma gaat tevens gepaard met banenverlies.

De omzet van de Duitse groep komt met 68,9 miljard euro ver onder de 87,3 miljard een jaar eerder. De EBITDA kwam 28,7 procent lager uit dan in 2022 en bedroeg 7,7 miljard euro. De omzetdaling was het gevolg van lagere prijzen en lagere volumes. Vooral de Chemicals en Materials divisies presteerden slecht. Ook de cijfers van Nutrition & Care en Industrial Solutions kwamen ver onder die van een jaar eerder uit. Lichtpunt was de divisie Agricultural Solutions, die de omzet sterk zag stijgen. Binnen de divisie Surface Technologies wogen de goede prestaties van de Coatings-afdeling op tegen de inkomstendaling van de Catalysts-activiteiten. De cash flow van het bedrijf verbeterde wel, van 7,7 miljard tot 8,1 miljard euro. De reductie van de voorraden zorgde voor een flinke bijdrage. Als uitkomst van de cijfers stelt het bedrijf een dividend van 3,40€ per aandeel voor, gelijk aan dat van vorig jaar.

Kostenbesparingsprogramma

Bij de presentatie van de jaarcijfers kondigt BASF tevens een nieuw kostenbesparingsprogramma voor de Ludwigshafen site aan. Het bedrijf wil voor het einde van 2026 een miljard euro extra besparen. Deze maatregelen komen bovenop het al aangekondigde kostenbesparingsprogramma waarbij vooral gericht wordt op ondersteunende diensten in Europa en aanpassing van de productiestructuur in Ludwigshafen.

CEO Martin Brudermüller gaf aan dat het bedrijf met name in Duitsland slecht presteerde en specifiek was de site in Ludwigshafen verliesgevend. De redenen hiervoor zijn de lage vraag, waardoor volumes in up- en downstream laag zijn en de structureel hoge energieprijzen. De CEO benadrukte dat belangrijke actie nodig is om de concurrentiekracht van het bedrijf te verbeteren.

BASF kondigde in oktober 2022 een belangrijk kostenreductieprogramma aan. Een jaar geleden presenteerde het een serie concrete maatregelen om kosten te besparen op de productiesites in Europa en de productiestructuren in Ludwigshafen aan te passen. In 2026 moeten deze maatregelen 1,1 miljar euro aan besparingen opleveren. In 2023 bespaarde het bedrijf al 600 miljoen euro. Tegen 2026 moeten deze maatregelen nog 500 miljoen euro aan besparingen opleveren.

Extra maatregelenpakket

Naast dit kostenreductieprogramma presenteert BASF nu nog een extra maatregelenpakket van 1 miljard euro. Dit pakket betreft zowel de productie als de ondersteunende diensten. De vaste kosten moeten omlaag gebracht worden en de bedrijfsstructuur moet efficiënter worden. De productie wordt beter afgestemd op de vraag vanuit de markt. Ook variabele kosten moeten worden gereduceerd door processen te herontwerpen. Deze maatregelen gaan gepaard met verder banenverlies, aldus Brudermüller. Details maakte de CEO nog niet bekend – die worden momenteel uitgewerkt.

Naast de kostenreductie streeft BASF ook naar een hogere bezettingsgraad van de assets in Ludwigshafen. Hiermee wil het bedrijf de marges verhogen. Met name de productie-installaties voor Chemicals en Materials draaien volgens het bedrijf momenteel op een veel lagere capaciteit dan normaal gesproken.

Langere termijn

In de tweede helft van 2024 zal BASF tevens de plannen voor de langere termijn voor de site in Ludwigshafen presenteren. In weinig woorden zei Brudermüller daar nu over: ‘We willen Ludwigshafen ontwikkelen tot een leidende low-CO2-emission chemische productiesite met een hoge winstgevendheid en duurzaamheid.’ De site zal de Europese markt blijven bedienen, maar daarvoor is het noodzakelijk dat het maatregelenpakket zo snel mogelijk zal worden geïmplementeerd. Tegelijkertijd geeft de CEO aan dat het bedrijf blijft investeren in die regio’s waar het meer groei ziet en waar de investeringscondities aantrekkelijk zijn.

2024

De Duitse onderneming voorziet ook voor 2024 een economisch slechte situatie. Richting het einde van 2024 is enig herstel te zien, maar voor Europa blijft gelden dat de hoge energieprijzen en de onaantrekkelijke condities ervoor zorgen dat economische ontwikkeling afgeremd wordt. Het bedrijf verwacht dat de wereldwijde industriële productie in 2024 met 2,2 procent zal groeien, waarbij de chemie met 2,7 procent groeit. Deze groei komt met name voor rekening van de Chinese chemische industrie. Het bedrijf voorspelt voor 2024 een EBITDA die ligt tussen de 8 en 8,6 miljard euro.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl