SNB en Susphos willen fosfaat recycling installatie

Slibverwerker SNB en SusPhos willen fosfaatrecyclingfabriek in Moerdijk

Slibverwerker SNB heeft vergevorderde plannen om samen met de Nederlandse fosfaatrecycler SusPhos een innovatieve fosfaatrecyclingfabriek te bouwen. De twee bedrijven willen de nieuwe faciliteit naast de slibverwerkingsinstallatie op het terrein van SNB in Moerdijk bouwen.

Het zuiveringsslib dat SNB verwerkt bevat fosfaat, dat na het slibverwerkingsproces nog aanwezig is in de reststof vliegas. Dit fosfaat kan in de nieuw te bouwen recyclinginstallatie worden teruggewonnen. Dankzij de recycling kan het winnen van fosfaat uit mijnen worden teruggedrongen en wordt de milieu-impact van fosfaatproductie verlaagd. Ook is vliegas een schonere fosfaatbron dan fosfaaterts. De fosfaatrecyclingfabriek draagt bij aan het circulair maken van de afvalwater- en slibketen.

Gepatenteerde technologie

SusPhos heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld voor het terugwinnen van fosfaat uit secundaire fosfaatbronnen zoals vliegas. De technologie die SusPhos voor SNB wil inzetten is volgens CEO Marissa de Boer nog nergens in de wereld op grote schaal toegepast. ‘De fosfaatrecyclingfabriek van SNB gaat aantonen dat met onze technologie een gezonde business case is te maken van grootschalige fosfaatrecycling uit afvalwater’, aldus De Boer.

De technologie van SusPhos is volgens het bedrijf simpel en robuust. Daarbij is de hoeveelheid benodigde chemicaliën en energie beperkt. Ook ontstaat er geen zoute afvalwaterstroom. De nieuwe fabriek gaat fosforzuur en een product voor de constructieindustrie produceren. In een later stadium willen de partijen ook onderzoeken of terugwinning van metalen mogelijk is.

Definitief investeringsbesluit

SNB is de grootste slibverbrander van Europa en daarmee de grootste producent van vliegas uit zuiveringsslib. Volgens SNB-directeur Silvester Bombeeck kan het fosfaat uit de vliegas voorzien in de fosfaatbehoefte van ongeveer zestig procent van de Nederlandse vraag. ‘Met SusPhos hebben we een zeer innovatieve partner om dit mogelijk te maken. Het voorwerk voor het voor het eerst toepassen van deze innovatieve techniek is gedaan. We werken nu binnen een jaar het ontwerp van de fabriek en de business case helemaal uit. Vervolgens nemen de aandeelhouders van SNB en SusPhos een definitief investeringsbesluit. Als dat positief is en de vergunning binnen is, kunnen we met de bouw starten’, aldus Bombeeck.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl