Stikstofcrisis remt groei Groningen Seaports

De stikstofcrisis raakte ook de activiteiten in de Eemshaven en chemiepark Delfzijl. Groningen Seaports zag dat dertig energietransitie versterkende activiteiten op losse schroeven kwamen te staan. In de regio staan voor anderhalf miljard euro aan investeringen op stapel. Die vertragen echter door de strengere stikstofmaatregelen.

Groningen Seaports kijkt terug op een roerig jaar 2019. Er vonden weer vele interessante ontwikkelingen plaats in beide havens. Maar de jaarcijfers zijn minder succesvol dan voorgaande jaren. De voorlopige winstprognose ligt op circa één miljoen euro. Voor het eerst in jaren is er een lichte daling in de overslag te zien en ook is er minder terrein uitgegeven. De verminderde overslag is een resultaat van het dijkverbeteringsproject. Daarvoor is in 2018 veel extra zand aangevoerd.

Stikstofcrisis

Als gevolg van de stikstofcrisis stellen bedrijven hun investeringen uit. Zo’n dertig initiatieven in de havens die een bijdrage leveren aan de energietransitie zijn al op losse schroeven komen te staan. De investeringen in de regio in de orde van anderhalf miljard euro vertragen hierdoor. Groningen Seaports heeft dat eveneens in haar resultaat gemerkt. Ook het uitstellen van de bouw van een staalfabriek in de Eemshaven als gevolg van de stikstofregels is hiervoor een belangrijke oorzaak.

Offshore wind

Cas König: ‘Ondanks de tegenwind hebben we in 2019 ook weer een aantal nieuwe bedrijven mogen verwelkomen. In de Eemshaven ging het om meerdere offshore bedrijven die onderhoud en beheer uitvoeren van de windparken in het Duitse gedeelte van de Noordzee. Groningen Seaports versterkte voor een van deze bedrijven 220 meter kade voor de overslag van zware windturbineonderdelen. Deze kade werd bovendien voorzien van een intelligent monitoringsysteem.’

Stoomleiding

In Delfzijl zorgden diverse bedrijven voor een nieuwe impuls in hun activiteiten door uitbreiding of extra investeringen. Zo startte de aluminiumfabriek haar volledige productie weer op en koos een chemische scale-up het Chemiepark voor haar proeffabriek. Ook werd er tankopslagcapaciteit uitgebreid en een derde stoomleiding in gebruik genomen. Daarnaast begon dit jaar de bouw van een innovatieve circulaire staalfabriek.

Hoogspanning

Groningen Seaports is zeer verheugd met de totstandkoming van Heliport Eemshaven die de positie van de Eemshaven als offshore wind haven versterkt. Ook vinden er forse investeringen plaats in een sterkere hoogspanningsinfrastructuur in de Groninger zeehavens en is de Stichting Buizenzone Eemsdelta weer actief geworden.

Een andere positieve ontwikkeling die in 2019 plaatsvond, was de aanleg van een onderzeese kabel tussen Nederland en Denemarken. Dat maakt een koppeling tussen de elektriciteits- en datanetten van beide landen mogelijk.

Delen:
Tags
Author