Clariter wil afvalplastics recyclen in Delfzijl

Clariter wil op bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl een fabriek bouwen die afvalplastics verwerkt tot oplosmiddelen, oliën en waxen. De beoogde fabriek krijgt een productiecapaciteit van 50 kiloton per jaar.

Het proces van Clariter draait grofweg om drie stappen. Allereerst gaan de afvalplastics in een thermische kraker die ze omzet in een breed scala aan koolwaterstoffen. Daarna volgt hydrogenering met waterstof, waarbij onzuiverheden worden verwijderd en nafteen- en paraffinekoolwaterstoffen worden gevormd. Tot slot worden de producten gedestilleerd en gescheiden.

Het bedrijf kan de meeste plastic afvalstromen – bijvoorbeeld polyetheen en polypropeen en beperkte hoeveelheden polystyreen – verwerken. Onlangs maakte Teijin Aramid bekend samen te werken met Clariter om haar tot nu toe moeilijk te recyclen product Endumax (een speciale polyetheen) toch een tweede leven te kunnen geven. De twee hebben al een succesvolle proef uitgevoerd waarbij Endumax visnetten, touwen en containers in Clariter’s pilot plant in Gliwice (Polen) werden omgezet in oplosmiddelen, oliën en waxen.

Clariter heeft naast de pilotplant in Polen ook al een demofabriek in East London (Zuid-Afrika) die in 2018 on stream kwam. Doel is nu om meerdere full scale installaties te bouwen in Israel, Polen en dus ook in Nederland.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl