Port of Antwerp Bruges

Sterke groei doorvoer brandstoffen Port of Antwerp Bruges

De oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de energiecrisis hebben het energielandschap en de energiestromen in Europa sterk veranderd. De jaarcijfers van Port of Antwerp Bruges laten een sterke stijging zien van de overslag van brandstoffen en een daling van de overslag van chemicaliën.

De overslag van kolen voor energieopwekking in Duitsland verdriedubbelde. De overslag van LNG, als alternatief voor aardgas via pijpleidingen vanuit Ruslan, steegt met 61,3%. Daarnaast was er ook groei voor LPG (+30%), benzine (+7%), diesel/stookolie (+9,9%) en nafta (+7,5%).

De overslag van chemicaliën, die in 2021 het beste jaar ooit kende, begon halverwege 2022 te dalen vanwege de gestegen energieprijzen die de Europese chemiesector onder druk zetten, en eindigde met een lichte daling van 1% ten opzichte van 2021. Ook de overslag van staal daalde sinds het verbod op de invoer van Russisch staal sterk.

In totaal bedroeg de goederenoverslag in Port of Antwerp Bruges in 2022  286,9 miljoen ton cargo. Dat is een daling van 0,7% ten opzichte van 2021. Dit is vooral het gevolg van een sterke daling in de containeroverslag.

Jacques Vandermeieren, CEO Port of Antwerp Burges benadrukte dat ook in  2023 verdere stappen worden gezet om de waterstofambitie uit bouwen. De haven wil uitgroeien tot een Europese waterstofhub voor de import, lokale productie en doorvoer van groene waterstof en waterstofdragers. Hiervoor zijn volgens Vandermeieren veel terminals nodig maar ook pijpleidingen en corridors naar het Duitse achterland.

Het NextGen District, de toekomstige hotspot voor circulaire economie, zal een grote rol in de lokale productie van waterstof spelen. De eerste schop gaat in 2023 de grond in. Het terrein is voor de helft ingevuld. Er zijn vier partijen bekend en naar verwachting zal deze week een vijfde partij tekenen. Daarna wordt volgens Vandermeieren een pas op de plaats gemaakt om alle investeringen te realiseren.

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl