Plasticrecycler Umincorp uit de markt gedrukt door goedkope nieuwe plastics

Plasticrecycler Umincorp heeft van de rechtbank Rotterdam uitstel van betaling gekregen. Het bedrijf was niet langer in staat om aan de betalingsverplichtingen te voldoen nadat het niet kon concurreren met de dumpprijzen van nieuwe plastics.

De zeer lage marktprijzen van nieuwe fossiele plastics hebben geleid tot langdurig lage rendementen en een negatieve operationele kasstroom. De huidige aandeelhouders en verschillende belangrijke stakeholders waren niet langer bereid nog geld in het bedrijf te steken of contractafspraken te herzien. Er restte Umincorp niets anders dan uitstel van betaling aan te vragen.

In een reactie stelde Arjen Wittekoek, CEO van Umincorp: “We hebben een bewezen technologie voor het duurzaam hergebruik van plastic, dat invulling geeft aan de doelstellingen van zowel Nederland als de EU. Dat beleid wordt echter pas vanaf 2027 realiteit in Nederland en vanaf 2030 in Europa. We zien nu dat nieuw plastic vrijwel ongehinderd wordt gedumpt op de EU-markt. Dit draait in feite de noodzakelijke innovatie op het duurzaam gebruik van onze grondstoffen door de verpakkingssector de nek om.”

Umincorp ontwikkelde een technologie waarbij gebruik werd gemaakt van magnetische vloeistoef om verschillende materialen van elkaar te scheiden. Het plasticafval wordt eerst versnipperd en vervolgens intensief en heet gewassen om het daarna te scheiden. Hiermee werd een hogere kwaliteit van het recyclaat bereikt.

De medewerkers van de verschillende onderdelen van Umincorp zijn op de hoogte gebracht van de verleende surseance van betaling. Het bedrijf verwacht op korte termijn een partij te vinden die (delen van) haar activiteiten wil voortzetten.

Delen:

monique@industrielinqs.nl