Tata Steel investeert in omvangrijke milieu-installatie

Nog steeds veel metalen en PAK in IJmondgebied

In het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel zijn opnieuw hoge waarden van PAK en metalen gevonden, waaronder lood. Dat blijkt uit nieuwe metingen die het RIVM dit voorjaar deed in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De meetresultaten zijn vergelijkbaar met RIVM-onderzoek uit 2020. Of de hoeveelheid PAK en metalen in de IJmond daalt is nog niet te zeggen. Voor meer duidelijkheid moeten gedurende een langere periode metingen worden gedaan.

Het RIVM deed zowel in 2020 als in dit voorjaar naar de hoeveelheid PAK en metalen op de grond in de omgeving van Tata Steel. De resultaten van de twee metingen waren vergelijkbaar. In het meetgebied zijn de waarden voor PAK en metalen hoger dan op plaatsen buiten de IJmond. Wel was de hoeveelheid ijzer in het hele gebied nu lager dan in 2020.

Monitoren

Het RIVM gaf in 2020 aan dat de hoeveelheid lood en PAK die worden gevonden ‘onwenselijk zijn voor spelende kinderen’. Deze conclusie wordt ook bij deze meting gedaan. Het gemeten PAK en de metalen zijn overigens niet alleen afkomstig van Tata Steel, wel is het bedrijf een belangrijke bron voor de aanwezigheid ervan. Het RIVM heeft in dit onderzoek de herkomst echter niet meegenomen in de resultaten. Dit najaar zal het gebied nogmaals onderzocht worden. De resultaten worden in het voorjaar van 2023 bekend gemaakt. Het RIVM adviseert om het IJmondgebied ook de komende jaren nog te blijven monitoren.

Maatregelen Tata Steel

Tata Steel geeft aan dat het sinds 2019 werkt aan de terugdringing van de emissies van geluid, geur, stof en zware metalen. Het bedrijf stelt dat het de afgelopen twee jaar 50% minder PAK’s ten opzichte van 2019 heeft behaald. Ook hebben diverse maatregelen ervoor gezorgd dat het aandeel slakstof in de stofmonsters is afgenomen. De geuremissies bij de Kooks- en Gasfabriek 2 en Staalfabriek zijn meer dan gehalveerd, aldus het bedrijf.

Het bedrijf bouwt voorts aan extra afzuiginstallaties bij de Staalfabriek en de Hoogovens om de uitstoot van stof en metalen terug te dringen en bouwt het een windscherm om de grondstofopslagen. Daarnaast komen er overkappingen voor de hoogovenbunkers en het bijbehorende grondstoffentransport. Bij de pelletfabriek komt een nieuwe milieu-installatie.

Delen:
Tags

monique@industrielinqs.nl