Ghent Carbon Hub

CCUS-project North Sea Port ontvangt EU-bijdrage

Fluxys Belgium, North Sea Port en ArcelorMittal Belgium ontvangen 9,6 miljoen euro EU-financiering voor een onderzoek naar de bouw van een CO2-terminal in Gent en CO2-leidingennetwerk naar Wallonië.

De Ghent Carbon hub moet een open toegankelijke infrastructuur worden. Er komt in Gent een terminal voor de opslag van CO2 een een terminal waar het gas vloeibaar wordt gemaakt. Daarnaast moet er een CO2-leidingennetwerk komen. Het geproduceerde vloeibare CO2 zal met schepen naar een permanente opslag op zee worden vervoerd. De Ghent Carbon hub krijgt een capaciteit om jaarlijks 6 miljoen ton CO2 te verwerken. Daarbij ontwikkelt Fluxys een verbinding tussen Bergen en Gent om de CO2 van bedrijven in Wallonië te kunnen afvoeren.

De EU-subsidie is afkomstig uit het financieringsprogramma ‘Connecting Europe Facility for Energy’ (CEF-E). Totaal heeft Europa ruim 600 miljoen euro gereserveerd voor dit programma. De bijdrage voor Ghent Carbon hub is een belangrijke stap naar de definitieve investeringsbeslissing die in 2025 wordt verwacht en de voorziene start van de realisatie in 2027.

Steelanol

Voor North Sea Port is deze hub van groot belang om de CO2-voetafdruk te verminderen en de haven tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dit project bevestigt de positie van de haven als CCUS-hub.

ArcelorMittal Belgium maakte vorige week bekend dat het in Gent zijn nieuwe CCU-installatie in gebruik had genomen. In deze Steelanol installatie worden de koolstofrijke afvalgassen uit het staalproductieproces en uit afvalbiomassa met behulp van biokatalysatoren omgezet in ethanol. ArcelorMittal Belgium wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 35 % verminderen ten opzichte van 2018, en heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

ArcelorMittal Gent neemt CCU-installatie in gebruik

Fluxys kreeg samen met Port of Antwerp-Bruges en Air Liquide ook een subsidie voor de verdere ontwikkeling van de Antwerp@C CO2 Export Hub. Fluxys wil tegen 2030 een transportcapaciteit van tot 30 miljoen ton CO2 per jaar kunnen aanbieden.

EU-subsidie voor CO2 export-hub Antwerpse haven

Delen:

monique@industrielinqs.nl