Biobased Circular dient project in bij groeifonds

Project Biobased Circular ingediend voor bijdrage uit Nationaal Groeifonds

Het project Biobased Circular is eind januari door het ministerie van EZK, het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie en de TKI Agri & Food ingediend in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. Het voorstel wordt door meer dan 120 bedrijven en organisaties ondersteund.

Het plan stelt een transitie in de chemische maakindustrie voor waarbij grondstoffen uit een plantaardige bron komen in plaats van uit fossiele bronnen en waarbij recycling voorop staat. Dit voorstel zorgt ervoor dat losse initiatieven op internationaal niveau meer cohesie krijgen. Biobased Circular wordt gedragen door belangrijke partijen uit de biobased sector, zowel gevestigde bedrijven (Corbion, Avantium, Cosun en Renewi), als innovatieve scale-up ondernemingen (o.a. Paques Biomaterials, Relement, Plantics) en toonaangevende onderzoeksinstellingen (o.a. WUR, RUG, TNO). Gezamenlijk zetten de partijen verbredend onderzoek, opschaling, valorisatie en ketentransitie in en stellen ze deze open voor derden. Specifiek is er aandacht voor textiel, bouw en verpakkingen.

Beoordeling

Het voorstel sluit ook aan bij het begin februari gepubliceerde Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030. Op dit moment wordt getoetst of de ingediende voorstellen voldoen aan de gestelde criteria van het Groeifonds. Daarna beoordeelt een onafhankelijke commissie de voorstellen op de bijdrage aan duurzaam verdienvermogen, de strategische onderbouwing en de kwaliteit van het plan en het voorgestelde besturingsmodel. Na een positieve beslissing van het kabinet en de goedkeuring van het parlement, kan Biobased Circular haar plannen vanaf 2024 uitvoeren. De initiatieven hebben een verwachte looptijd van 8,5 jaar.

Het beschikbare budget voor ronde 3 van het Nationaal Groeifonds is 4 miljard euro. 2 miljard is bedoeld voor Kennisontwikkeling en 2 miljard voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie).

Deze week maakte ook FutureCarbonNL bekend een plan te hebben ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Dit initiatief vraagt een bijdrage van 663 miljoen euro:

FutureCarbonNL vraagt 663 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl