Reorganisatie bij Ineos Phenol Doel

Reorganisatie bij Ineos Phenol Doel: 56 banen op de tocht

De directie van INEOS Phenol Belgium heeft vanochtend tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad toelichting gegeven bij de voorgenomen reorganisatie van haar activiteiten in de productievestiging in Doel. De plannen moeten een antwoord bieden op de moeilijke marktomstandigheden en de positie en concurrentiekracht van INEOS Phenol in Antwerpen.

Het plan omvat een reorganisatie van de productie-organisatie en het verbeteren van de werkefficiency. Hierbij wil het bedrijf de arbeidskosten met 30 procent reduceren. Ineos Phenol schrijft dat hierbij mogelijk 56 banen verloren gaan. De directie gaat in overleg met de sociale gesprekspartners over de gevolgen en het eventueel uitwerken van een sociaal plan.

Het reorganisatieplan voorziet ook in efficiencyverbeteringen op het vlak van procestechnologie, energie en logistiek.

Cumeen

In de vestiging van INEOS Phenol in Doel wordt cumeen omgezet in fenol, aceton en alfa-methylstyreen (AMS). De fabriek is de grootste producent in haar soort met een productie van 680 000 ton op jaarbasis. De Europese markt voor deze bulchemicaliën staat sinds vorig jaar onder druk. De stijgende energieprijzen, hoge inflatie en conjunctuurvertraging zorgden ervoor dat de vraag naar deze producten sterk daalde.

Eerder dit jaar kondigde Olin aan dat het haar cumeenproductie in Terneuzen staakt. Deze fabriek leverde – in betere tijden – cumeen aan de site in Doel.

Verminderde vraag

De eindgebruikers van fenol en aceton – klanten van INEOS – hebben hun productie substantieel teruggeschroefd; een aantal klanten van INEOS hebben hun activiteit definitief stopgezet. Dat vertaalt zich in een verminderde vraag naar nieuwe grondstof. Klanten worden ook geconfronteerd met verhoogde concurrentie en import van Aziatische spelers die zelf af te rekenen hebben met een zwakke binnenlandse vraag en andere afzetgebieden zoeken voor hun overtollige capaciteit.

Onbenutte capaciteit

De afgelopen twaalf maanden is de positie van Europa geëvolueerd van een netto-exporteerder van fenol- en acetonderivaten naar een netto-importeerder, aldus Ineos. Volgens analistenrapporten viel de benutte productiecapaciteit voor fenol en aceton in Europa in 2023 terug tot een niveau van gemiddeld 50% – deze bedroeg gemiddeld 80% in de periode voorafgaand aan de Europese gascrisis. Ook de productie van de fabriek in Doel werd voorlopig niet heropgestart na de onderhoudswerkzaamheden van vorig najaar. ​

INEOS Phenol in Doel behoort sinds 2001 tot de INEOS Groep en is de grootste fabriek ter wereld voor de productie van fenol. Er werken momenteel 182 personen.

Olin staakt cumeenproductie in Terneuzen

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl