Aftrap Ineos Project One

Stad en haven Antwerpen geven opnieuw positief advies Project One

De stad Antwerpen en de haven van Antwerpen en Brugge geven een positief advies voor Project One van Ineos. Havenschepen Annick De Ridder herbevestigt het oordeel op basis van de recent ingediende ‘passende beoordeling’ omtrent de milieu-impact op omliggende natuurgebieden.

De bouw van Project One ligt al enige maanden stil als gevolg van het intrekken van de omgevingsvergunning. De Provincie Noord-Brabant vond dat het project was vergund zonder dat de effecten van de stikstof-uitstoot en depositie op het natuurgebied Brabantse Wal voldoende waren onderzocht. De rechter gaf de Provincie gelijk en de bouw van Project One werd stilgelegd. Ineos stelde daarop een nieuwe uitgebreide passende beoordeling op.

Stikstofakkoord

Naar aanleiding van dit onderzoek, herbevestigt de havenschepen het gunstige advies aan de Vlaamse regering. Ineos hoopt ondertussen dat ze voor het einde van deze maand nog een nieuwe vergunning kan verkrijgen. Intussen bereikte de Vlaamse Regering een nieuw stikstofakkoord. Hierin staat beschreven welke maatregelen genomen worden om de stikstofuitstoot te reduceren. Dit wettelijke kader zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid komt omtrent de vergunningsverlening voor (industriële) projecten.

Natuurgebied Brabantse Wal zorgt voor vernietiging omgevingsvergunning Project One

Ineos brengt effecten stikstof-uitstoot Project One voor Natura-2000 gebieden in kaart

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl