ineos Antwerp Lillo

Vlaamse minister verleent vergunning Project One Ineos

De Vlaamse minister van omgeving Zuhal Demir heeft de omgevingsvergunning voor Project One van Ineos in de Antwerpse haven verleend. Ineos kan nu verder met de bouw van de nieuwe ethaankraker. Het bedrijf reageert opgelucht op de beslissing.

Afgelopen zomer werd de omgevingsvergunning voor Project One ingetrokken na een rechtszaak van de Provincie Noord-Brabant. De Provincie stelde dat Ineos niet voldoende onderzoek had gedaan naar de gevolgen van de stikstofuitstoot op natuurgebied de Brabantse Wal. Hierna deed Ineos een uitgebreid onderzoek en diende een nieuw dossier in. Hiermee voldoet het bedrijf nu dus wel aan de voorwaarden. De Minister herbevestigt de omgevingsvergunning, waarvoor het bedrijf al in 2021 een aanvraag deed.

Minister Zuhal tekent aan dat ‘het beter was een stikstofdecreet te hebben alvorens deze vergunningsbeslissing te nemen, omdat zo de rechtszekerheid nog meer gegarandeerd zou zijn’ (…)’Op basis van het voorliggende dossier, de passende beoordeling en de voorwaardelijk gunstige adviezen leveren we deze omgevingsvergunning af.’ Zodra het stikstofdecreet definitief is goedgekeurd, zou de minister alsnog een nieuwe vergunning afleveren.

Er is met deze vergunning ook meer duidelijkheid over de voorwaarden waaraan Ineos moet voldoen:

  • Binnen 10 jaar na de start moet Ineos de exploitatie van de installatie klimaatneutraal maken, als de technieken daarvoor beschikbaar zijn.
  • Ineos moet hierover om de twee jaar een rapport uitbrengen
  • De lozingsnormen naar het grondwater en andere uitstoot- en lozingsnormen moeten strikt worden gerespecteerd.

De ethaankraker die Ineos in de haven van Antwerpen bouwt is volgens het bedrijf de meest duurzame in zijn soort. De koolstofemissies zijn drie keer lager dan de gemiddelde Europese kraker en vergeleken met de tien procent best presterende installaties in Europa stoot de nieuwe Ineos-kraker minder dan de helft uit.

Opluchting

De herbevestiging van de omgevingsvergunning is ‘een grote opluchting voor de duizenden medewerkers die wereldwijd betrokken zijn bij het voorbereidend werk voor Project ONE, evenals voor de verschillende bedrijven en onderaannemers die betrokken zijn bij de bouw van de installatie in Antwerpen. De ethaankraker is ondertussen een symbooldossier geworden. De beslissing om dit project al dan niet te realiseren had verstrekkende gevolgen voor de toekomst van de chemische cluster in Antwerpen. Met de positieve beslissing kan een nieuw hoofdstuk beginnen’, aldus het bedrijf. Project ONE is de grootste grassroot investering in de Europese chemische industrie in 20 jaar.

Strategische autonomie

John McNally, CEO van INEOS Project ONE bedankt minister Demir voor haar beslissing: ‘De pandemie en de energiecrisis hebben de kwetsbaarheid van Europa op het gebied van industriële bouwstenen aangetoond. Strategische autonomie staat dan ook centraal in de visie van de Europese Commissie. Project ONE bevindt zich aan het begin van deze waardeketen. Het verankert de lokale verwerking van essentiële bouwstenen, zoals ethyleen, en draagt zo bij aan de veerkracht en duurzaamheid van de industriële fundamenten van Europa. Met de realisatie van Project ONE kan Vlaanderen en de haven van Antwerpen een rol spelen in de verduurzaming van de Europese industrie.’

Ineos denkt dat de nieuwe ethaankraker eind 2026 in gebruik genomen kan worden. De nieuwe fabriek in Lillo zorgt voor 450 nieuwe banen. Bij de bouw zullen op het hoogtepunt ongeveer 2500 werknemers op de site actief zijn.

‘Voorwaardelijk gunstig advies voor Project One’

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl